AKTUALNE POVEZAVE MED KNJIŽNIČNO IN KNJIGOTRŠKO DEJAVNOSTJO S PREGLEDOM RAZVOJA JAVNIH KNJIŽNIC

Avtorji

  • Teja Zorko Teja Zorko je pomočnica direktorice v Knjižnici Prežihov Voranc, Ljubljana-Vič. Naslov: Tržaška 47a, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: teja@lj-pv.sik.si
  • Miha Kovač Dr. Miha Kovač je izredni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: miha.kovac@siol.net

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14172

Ključne besede:

knjiga, zgodovina knjižnic, knjigarne, spletne knjigarne, knjižni trg, poraba knjige

Povzetek

IZVLEČEK

Nacionalni program za kulturo 2004-2007 med zastavljenimi cilji izboljšave porabe knjige v Sloveniji navaja tudi spodbujanje razvoja knjigarniške mreže, »dobrih« knjigarn, ki bodo enakomerno razporejene po celem slovenskem kulturnem prostoru, pri čemer predlaga njihovo oblikovanje v okviru že obstoječih javnih kulturnih inštitucij. Poraba knjige v Sloveniji je namreč zaznamovana s slabo razvitimi maloprodajnimi kanali za knjige in z dobro razvito mrežo splošnih knjižnic z visokim številom izposoj, ki nadomešča trg poceni mehko vezanih knjig, kakršnega poznajo v velikih jezikovnih skupnostih v tujini. Ob načelnem razmišljanju o možnosti usmerjanja knjižnic v smeri (tudi) trženja knjig, prispevek pregleduje zgodovinski razvoj komercialnih založb/knjigarn/knjižnic, ki so v Evropi in v ZDA obstajale v 18. in 19. stol., ter ponekod vzporedno z javnimi knjižnicami še vse do sredine 20. stol. Prispevek pokaže, da je aktualna slika razmerij med knjigarnami in knjižnicami na nekaterih velikih knjižnih trgih v tujini drugačna kot pri nas, saj je ob uspehih velikih knjigarn knjižnična izposoja v upadu. Posebnosti slovenskega načina konzumiranja knjige se kažejo tudi v načinu uporabe spleta tako knjižnic kot knjigarn. »Spajanje« segmenta trženja in izposoje knjige se v tujini v manjšem obsegu že dogaja, saj velike spletne knjigarne knjižnice s provizijami spodbujajo, da nastopajo kot posredniki pri nakupu knjig. Tako se s pomočjo povezav preko ISBN številk na virtualen način knjižnica lahko spremeni v knjigarno, ne da bi pri tem morala kakorkoli okrniti svoje prvotno poslanstvo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barr, N. (2004). An Amazing Bookstore. American Libraries, 35 (1), 60-63

Bohinec, V. (1957). Zgodovina knjige, knjižnic in tiska. Tipkopis.

Brisco, S. (2004). Dewey or Dalton? An Investigation of the Lure of the Bookstore. Library Media Connection, 22 (4), 36-37.

Collier, M. (1995). Publisher-Library Interactions in the Electronic Library Environment. V: Library Networking in Europe. Brussels: European Commision, TFPL Publishing.

Dalmau, M. (2002). Marketing reading in the 21st century: bookstores and libraries. Australasian Public Libraries and Information Services, 15 (1), 28-31.

Darnton, R. (1990). The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History. London: Faber and Faber.

Dilley, R. (2000). Libraries: Read not dead. BBC News online. Pridobljeno 30. 3. 2005 s strani http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/749290.stm

Dolar, J. (1982). Spomin človeštva. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Dolinar, F. (2004). Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Feather, J. (1988). A History of British Publishing. London: Routledge.

Fialkoff, F. (1999). Mimicking the library: Superstores can not approach the breadth and diversity of the local public library. Library Journal, 124 (3), 136.

Fialkoff, F. (2003). Amazon Dream. Library Journal, 128 (19), 52.

Grilc, U. (2005). Knjiga in razvoj: knjiga kot ena temeljnih razvojnih kategorij družbe. V: Zgubljeno v prodaji: slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju. Ljubljana: Umco.

Hilts, P., & Millot, J. (2000). Lightning Source to do E-books in Adobe PDF: reaches deal with Amazon.com to offer on-demand titles to customers. Publishers Weekly, 247 (23), 13.

Lerner, F. (1998). The Story of the Libraries: from the Invention of Writing to the Computer Age. New York: Continuum.

Kovač, M. (2001). Slovensko in evropsko knjižno založništvo: stagnacija pod plaščem odličnosti? Knjižnica, 45 (1-2), 81-98.

Kovač, M. (2005). Smeri razvoja slovenskega in evropskega založništva. V: Zgubljeno v prodaji: slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju. Ljubljana: UMco.

Manley, K. (2000). Booksellers, peruke-makers, and rabbit-merchants: the growth of circulating libraries in the eighteenth century. V: Libraries and the Book Trade. New Castle: Oak Knoll Press.

Mattos, J., Yue, J. (2000). Saving money by using online bookstores: library acquisitions using Amazon.com. Computers in Libraries, 20 (5), 42-47.

Maughan, S. (1998). YALSA and Booksellers: Building a Bridge. Publishers Weekley, 22 (245), 31-33.

McDermott, I. (2001). Books in Print wrestles with Amazon. Searcher, 9 (7), 53-56.

Minkel, W. (2001). »Selling« books online. Library Journal, 38-35.

Morris, A., Hawkins, M., Sumsion, J. (2001). The Economic Value of Public Libraries. The Council for Museums, Archives and Libraries. DOI: https://doi.org/10.1515/LIBR.2002.78

Publishing Market Watch (2004). Sectoral Report 2: Book Publishing. European Commission.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007. (2004). Uradni list Republike Slovenije, 14 (28), 3101.

Richardson, P. (2005). 1995-2005: World Publishing˘s Revolution Decade. V: China Book Bussines Report. Beijing (objavljeno zgolj v kitajščini, cit. po angleškem izvirniku).

Rippel, C. (2003). What public libraries can learn from superbookstores. Australasian Public Libraries and Information Services, 16 (4), 147-155.

Rogers, M. (2003). Barnes and Noble.com Launches Library Bookstore Service. Library Journal, 128 (7), 25.

Schuman, P. (1998). The Selling of the Public Library. Library Journal, 123 (13), 50-52.

Sullivan, M. (2001). One happy library user: libraries could take PR advice from bookstores. Public Libraries, 40 (5), 264-266.

Stockmann, D. (2004). Free or Fixed Prices of Books: Patterns of Book Pricing in Europe. The Public, 11 (4), 49-65. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.2004.11008867

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list Republike Slovenije, 13(29), 3521.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list Republike Slovenije, 11( 87), 8658-8693.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Zorko, T., & Kovač, M. (2013). AKTUALNE POVEZAVE MED KNJIŽNIČNO IN KNJIGOTRŠKO DEJAVNOSTJO S PREGLEDOM RAZVOJA JAVNIH KNJIŽNIC. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14172

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>