WEBOMETRIJA, KAJ JE V TEM POMEMBNEGA ZA NAŠO STROKO?

Avtorji

  • Boštjan Mur Boštjan Mur je zaposlen v Šolskem centru Celje. Naslov: Pot na Lavo 22, 3000 Celje Naslov elektronske pošte: bostjan_mur@email.si
  • Primož Južnič Dr. Primož Južnič je docent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14173

Ključne besede:

webometrija, bibliometrija, svetovni splet

Povzetek

IZVLEČEK

Webometrija, kvantitativna analiza in raziskovanje fenomena svetovnega spleta, je področje, ki ga sestavljajo prispevki s področja bibliotekarske in informacijske znanosti in tudi drugih znanosti. Metodologija in tudi nekatera teoretična izhodišča so naslonjena predvsem na bibliometrijo. Pričujoči pregledni članek predstavlja novejše trende na tem področju in opozarja knjižničarje in druge informacijske strokovnjake na možnosti, ki jih webometrijski pristopi prinašajo za področje evaluacije, tako znanstvenega objavljanja kot tudi različnih bibliotekarskih storitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Almind, T. C. & Ingwersen, P. (1997). Informetric analysis of the World Wide Web: methodological approaches to webometrics. Journal of documentation, 53 (4), 404-426. DOI: https://doi.org/10.1108/EUM0000000007205

Ask.com. (2006). About Web search. Pridobljeno 19. 3. 2006 s spletne strani: http://sp.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml

Bar-Ilan, J. & Peritz, B. C. (2002). Informetric theories and methods for exploring the Internet: an analytical survey of recent research literature. Library trends, 50 (3), 371-392.

Bartol, T. (2002). Bibliometrična analiza navajanja in citiranja nacionalne kmetijske revije Sodobno kmetijstvo v mednarodnih bibliografskih in spletnih virih. Sodobno kmetijstvo, 35 (11-12), 447-452. DOI: https://doi.org/10.1054/cupe.2002.0334

Björneborn, L. & Ingwersen, P. (2001). Perspectives of webometrics. Scientometrics, 50 (1), 65-82. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1005642218907

Björneborn, L. & Ingwersen, P. (2004). Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American society for information science and technology, 55 (14), 1216-1227. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20077

Brin, S. & Page, L. (1998). The anatomy of a large scale hypertextual Web search engine. Computer networks and ISDN systems, 30 (1-7), 107-117. Pridobljeno 2. 3. 2006 s spletne strani: http://www-db.stanford.edu/~backrub/google.html DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X

Chakrabarty, S., et al. (1999). Hypersearching the web. Scientific American, 280 (6), 54-60. DOI: https://doi.org/10.1038/scientificamerican0699-54

Cui, L. (1999). Rating health Web sites using the principles of citation analysis: A bibliometric approach. Journal of medical Internet research, 1 (1), e4. Pridobljeno 29. 9. 2003 s spletne strani: http://www.jmir.org/1999/1/e4/ DOI: https://doi.org/10.2196/jmir.1.1.e4

Dean, J. & Henzinger, M. R. (1999). Finding related pages in the World Wide Web. Computer Networks and ISDN systems, 31, 389-401. Pridobljeno 4. 3. 2006 s spletne strani: http://www.cs.indiana.edu/~bmarkine/oral/DeanHenzinger.pdf DOI: https://doi.org/10.1016/S1389-1286(99)00022-5

Egghe, L. (2000). New informetric aspects of the Internet: some reflections – many problems. Journal of information science, 26 (5), 329-335. DOI: https://doi.org/10.1177/016555150002600505

Garfield, E. (1979). Citation Indexing: its theory and applications in science, technology, and humanities. New York: Wiley.

Ingwersen, P. (1998). The calculation of Web impact factors. Journal of documentation, 54 (2), 236-243. DOI: https://doi.org/10.1108/EUM0000000007167

Južnič, P. (1999). Metodološka osnova analize citiranosti in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Južnič, P. (2000). Analiza citiranja in motivi za citiranje. Knjižnica, 44 (4), 33-50.

Južnič, P. (2005). Bibliometrijske metode. V A. Šauperl (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 68-95). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Kleinberg, J. M. (1999). Authoritative sources in a hyperlinked environment. Journal of the ACM, 46 (5), 604-632. Pridobljeno 2. 3. 2006 s spletne strani: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/auth.pdf DOI: https://doi.org/10.1145/324133.324140

Kotar, M. (2005). Bibliometrijska analiza informacij v tekstilstvu in njihovo razširjenje. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Larson, R. R. (1996). Bibliometrics of the World Wide Web: an exploratory analysis of the intellectual structure of cyberspace. V Proceedings of the 59th ASIS annual meeting Baltimore, Maryland, (str. 71-78). Medford: Information Today. Pridobljeno 29. 9. 2003 s spletne strani: http://sherlock.berkeley.edu/asis96/asis96.html

Lawrence, S. & Giles, C. L. (1999). Accessibility of information on the Web. Nature, 400 (6740), 107-109. DOI: https://doi.org/10.1038/21987

Lawrence, S., Giles, C. L. & Bollacker, K. (1999). Digital libraries and autonomous citation indexing. IEEE computer, 32 (6), 67-71. DOI: https://doi.org/10.1109/2.769447

Leydesdorff, L. & Curran, M. (2000). Mapping university-industry-government relations on the Internet: the construction of indicators for a knowledge-based economy. Cybermetrics, 4 (1), p2. Pridobljeno 2. 3. 2006 s spletne strani: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/pruebas/v4i1p2.htm

Mur, B. (2005). Bibliometrija, scientometrija in informetrija: k članku dr. Tvrtka Matije Šercarja Ali Slovenija noče informacijske znanosti? Organizacija znanja, 10 (2), 76-78. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0502076

Rousseau, R. (1997). Sitations: an exploratory study. Cybermetrics, 1 (1). Pridobljeno 29.9.2003 s spletne strani: http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v1i1p1.html

Tague-Sutcliffe, J. (1992). An introduction to informetrics. Information processing & management, 28 (1), 1-4. DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4573(92)90087-G

Thelwall, M. (2000). Web impact factors and search engine coverage. Journal of documentation, 56 (2), 185-189. DOI: https://doi.org/10.1108/00220410010803801

Thelwall, M. (2003). Can Google’s PageRank be used to find the most important academic web pages? Journal of documentation, 59 (2), 205-217. Pridobljeno 10. 3. 2006 s spletne strani: http://www.scit.wlv.ac.uk/%7Ecm1993/papers/2002_Google_PageRank_jdoc.pdf DOI: https://doi.org/10.1108/00220410310463491

Thelwall, M. (2004). Link analysis: an information science approach. Amsterdam: Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1108/S1876-0562(2004)04

Thelwall, M., Vaughan, L. & Björneborn, L. (2005). Webometrics. Annual review of information science and technology, 39, 81-135. DOI: https://doi.org/10.1002/aris.1440390110

Vaughan, L. (2004). New measurements for search engine evaluation proposed and tested. Information Processing & Management, 40 (4), 677-691. DOI: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(03)00043-8

Vaughan, L. & Shaw, D. (2003). Bibliographic and Web citations: what is the difference? Journal of the American society for information science and technology, 54 (14), 1313-1322. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10338

Vaughan, L. & Thelwall, M. (2004). Search engine coverage bias: evidence and possible causes. Information Processing & Management, 40 (4), 693-707. Pridobljeno 10. 3. 2006 s spletne strani: http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/search_engine_bias_preprint.pdf DOI: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(03)00063-3

Voorhees, E. M. & Harman, D. (2001). Overview of TREC 2001. NIST special publication 500-250: The 10th retrieval conference (str. 1-15). Pridobljeno 18. 3. 2006 s spletne strani: http://trec.nist.gov/pubs/trec10/papers/overview_10.pdf

Webometrics: ranking of world universities. (2006). Pridobljeno 7. 4. 2006 s spletne strani: http://www.webometrics.info/index.html

White, A. C. & Kamal, E. D. (2006). E-metrics for library and information professionals: how to use data for managing and evaluating electronic resource collections. London: Facet.

Wilson, C. S. (1999). Informetrics. Annual review of information science and technology, 34, 107-247.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Mur, B., & Južnič, P. (2013). WEBOMETRIJA, KAJ JE V TEM POMEMBNEGA ZA NAŠO STROKO?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14173

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>