REFORME IN SLOVENSKA KNJIGA ALI KNJIGA KOT REFORMA?

Avtorji

  • Uroš Grilc Dr. Uroš Grilc je vodja Sektorja za knjigo in knjižničarstvo na Ministrstvu za kulturo RS. Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: uros.grilc@gov.si.

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14176

Ključne besede:

bibliotekarstvo, javni interes, knjiga kot medij, založništvo, kulturna politika, ekonomske in socialne reforme, Slovenija, Evropska unija

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek na podlagi podatkov o evropskih založniških trgih oriše stanje v slovenskem založništvu z vidika knjižne produkcije, izposoje knjig in stopnje razvitosti bralne kulture. Od tod poda shematično sliko učinkovanja predlaganih gospodarskih in socialnih reform na področje založništva v Sloveniji ter izpostavlja dve kritični točki tega vpliva, stopnjo zaposlenosti v panogi in potrošnjo za knjige. Na tej podlagi utemeljuje povezavo med razvojem družbe in knjigo kot nepogrešljivo predpostavko tega razvoja, pri čemer se osredotoča na opredelitev razmerja med javnim interesom na področju knjige in branja ter knjigo kot tržnim blagom, ki ga udejanjajo številne evropske države, in ki ga vse bolj povzema tudi Evropska unija. Ugotavlja, da knjiga danes v razmerju do medijev, ki veljajo knjigi za konkurenta, ne le ohranja, temveč celo povečuje svojo vlogo temeljnega medija znanja, ustvarjalnosti in informacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Le secteur du livre: quelques chiffres clés. Pridobljeno 15.3.2006 s spletne strani: http://www.centrenationaldulivre.fr

Dolar, M. (2002). O skoposti. Ljubljana, Analecta.

Grilc, U. (2004). Books, Culture and the European Challenge They Face. The Public, 11, str. 65-78. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.2004.11008868

Kovač, M. (2005). Smeri razvoja slovenskega in evropskega založništva. Raziskovanje sodobnega knjižnega založništva v Evropi. V S. Rugelj (ur.). Izgubljeno v prodaji. Ljubljana, Umco, str. 9-36.

Repar, S. (2006). Prednosti in pomanjkljivosti morebitne uveljavitve enotne davčne stopnje v Sloveniji za področje kulturnih dejavnosti na osnovi primerjalne analize s Slovaško ter njeno tovrstno izkušnjo. Društvo Apokalipsa. Pridobljeno 15.3.2006 s spletne strani: http://www.kultura.gov.si

Stockmann, D. (2004). Free or Fixed prices on Books : Patterns of Book Pricing in Europe. The Public 11(4), str. 49-65. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.2004.11008867

Šušteršič, S. (2006). Analiza vpliva potencialne uvedbe enotne davčne stopnje na kulturo v Sloveniji«. MFB Consulting d.o.o. Pridobljeno 15.3.2006 s spletne strani: http://www.mk.kultura.si

Vahčič, A. (2006). Analiza vpliva potencialne uvedbe enotne davčne stopnje na kulturo v Sloveniji. Ekonomska fakulteta. Pridobljeno 15.3.2006 s spletne strani: http://www.kultura.gov.si

Usmeritve ekonomskih in socialnih reform za povečanje gospodarske rasti in zaposlenosti (Prvo poročilo), 1. del, Ukrepi. (2005). Pridobljeno 15.3.2006 s spletne strani: http://www. svr.gov.si

Zaid, G. (2005). Toliko knjig!. Sodobnost, 69 ( 11-12), str. 1460-1469.

Žaucer, M. (2005). Primerjava slovenskega splošnega knjižničarstva z evropskim na osnovi podatkov študije Libecon. Knjižnica, 49 (1-2), str. 187-201.

Žnideršič, M., Podmenik, D., Kocjan G. (1999). Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Grilc, U. (2013). REFORME IN SLOVENSKA KNJIGA ALI KNJIGA KOT REFORMA?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14176