VLOGA IN POMEN IZSELJENSKIH KNJIŽNIC

Avtorji

  • Rozina Švent Dr. Rozina Švent, bibliotekar specialist, je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici kot vodja Zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: rozina.svent@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.51.1.14179

Ključne besede:

izseljenske knjižnice, slovenika, Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije, anketa, analiza

Povzetek

IZVLEČEK

V članku so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila razposlana določenemu številu slovenskih izseljenskih knjižnic z namenom, da bi ugotovili zatečeno stanje teh knjižnic (predvsem v kakšnih pogojih delujejo) in gradiva, ki ga hranijo. Na podlagi pridobljenih podatkov bi Narodna in univerzitetna knjižnica oz. bolj konkretno Zbirka tiskov Slovencev zunaj R Slovenije, v prihodnje tudi zastavila svojo večjo aktivnost. Naš končni cilj je, da bi se tudi izseljenske knjižnice postopoma vključile v skupno bazo, tj. vzajemni katalog. S tem bi v večji meri izpopolnili tudi fond slovenike, ki izhaja po svetu, saj se nam le-ta, zaradi majhnih naklad in razpršenosti po vseh kontinentih sveta, pogosto izmuzne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ustava Republike Slovenije (1991). Uradni list Republike Slovenije, št. 1-4/91 z dne 25. junija 1991.

Zakon o knjižničarstvu (2001, 2002). Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2001 z dne 8. novembra 2001 in št. 96/2002 z dne 14. novembra 2002.

Narodna in univerzitetna knjižnica. Arhiv Zbirke tiskov Slovencev zunaj R Slovenije, izpolnjeni anketni vprašalniki.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Kako citirati

Švent, R. (2013). VLOGA IN POMEN IZSELJENSKIH KNJIŽNIC. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). https://doi.org/10.55741/knj.51.1.14179

Številka

Rubrike

ČLANKI