SLOVENSKA ZALOŽNIŠKA PRODUKCIJA V LUČI OBVEZNEGA IZVODA PUBLIKACIJ: 2005

Avtorji

  • Damijana Kisovec Trček bibliotekarka, je zaposlena kot referentka za obvezni izvod v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Leskoškova 12, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.51.1.14183

Ključne besede:

obvezni izvod, knjižnice, založniki, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku so predstavljeni številčni podatki o založniški produkciji v Sloveniji v letu 2005 v luči obveznega izvoda publikacij - koliko založnikov je bilo evidentiranih in kakšne publikacije so izdajali. Avtorica je črpala podatke iz lokalne baze Narodne in univerzitetne knjižnice v modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS. Bistveni kriteriji pri iskanju podatkov o založniški produkciji so bili: tiskane publikacije, slovenski založniki, publikacije so bile prejete kot obvezni izvod in leto izida je 2005. Analiza podatkov je bila pogojena z lastnostmi lokalne baze COBISS in z možnostmi iskanja v njej. Predstavitev rezultatov raziskave temelji na UNESCOvih priporočilih o statistikah o produkciji publikacij. Dejanska slovenska založniška produkcija je večja, kajti Narodna in univerzitetna knjižnica po poti obveznega izvoda ne dobi vseh izdanih publikacij. Toda predstavljeni podatki vendarle odsevajo razmere v založniški produkciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Breznik, M. (2003). Učinki založniške industrije in bralne kulture. Knjižnica, 47 (4), 23-49.

Canadian Book Production Statistics. (1. 3. 2004). Ottawa: National Library of Canada. Pridobljeno 12. 1. 2007 s spletne strani http://www.colectionscanada.ca/window/s24-1012-e.html

ISBD(CR) : Mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov : Revidirani ISBD(S): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij. Ljubljana. Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005.

ISO 9707:1991 (E). Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications. Geneva: International organization for standardization, 1991.

Kodrič-Dačič, Eva (2002). Obvezni izvod publikacij. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 12. 12. 2006 s spletne strani http://www.nuk.uni-lj.si/izobrazevalni/obvezniizvodKODRIC.ppt

Legal Deposit and Publishers Statistics. (17.10.2006). Helsinki: The National Library of Finland. Pridobljeno 12. 1. 2007 s spletne strani http://wwwl.lib.helsinki.fi/english/publishers/deposit/statistics.htm

Lokalna baza Narodne in univerzitetne knjižnice v modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS.

Questionnaire on Statistics of Book Productions in 1999. Paris: UNESCO Institute for Statistics. Pridobljeno 12. 1. 2007 s spletne strani http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5639_201&ID2=DO_TOPIC

Revised recommendation concerning the international standardization of statistics on the production and distribution of books, newspapers and periodicals. (1.11.1985). UNESCO organization: Office of International Standard and Legal Affairs. Pridobljeno 12. 1. 2007 s spletne strani http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13146&URL_DO=DO_TOPIC&ULR_SE…

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (3. 7. 2006). Uradni list Republike Slovenije, 69, str. 7230-7234.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Kako citirati

Kisovec Trček, D. (2013). SLOVENSKA ZALOŽNIŠKA PRODUKCIJA V LUČI OBVEZNEGA IZVODA PUBLIKACIJ: 2005. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). https://doi.org/10.55741/knj.51.1.14183

Številka

Rubrike

ČLANKI