RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

Avtorji

  • Darja Vajs Mag. Darja Vajs, bibliotekarka, je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani v Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiva. Naslov: Trg republike 3, Ljubljana Naslov elektronske pošte: darja.vajs@ctk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.51.1.14184

Ključne besede:

raziskovalna dejavnost, proračunska sredstva, financiranje, ocenjevanje, nagrajevanje, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Članek uvodoma predstavlja raziskovalno dejavnost, ki je za vsako družbo izredno pomembna, saj sta znanje in ustvarjalnost glavni gibali rasti in zaposlovanja. V Sloveniji se raziskovalno delo izvaja na različnih področjih (univerze, zavodi, raziskovalne organizacije ipd.); članek zelo podrobno analizira omenjeno delo na področju bibliotekarstva. Natančneje analizira 64 raziskovalcev-bibliotekarjev, ki so trenutno registrirani v bazi SICRIS, ki jo vzdržuje in razvija Institut informacijskih znanosti v Mariboru. Ker je vlaganje v raziskovalno dejavnost veliko, članek osvetli tudi to področje in tudi področje spremljanja in ocenjevanja raziskovalnega dela. Skozi primerjalno analizo se pokaže, da se Slovenija po izdatkih za raziskave in razvoj uvršča v sredino držav Evropske unije. Zadnje poglavje nato poveže in zaokroži celoto z avtoričinim osebnim mnenjem, ki izhaja iz raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ADAMIČ, Š. et al. (1999). Vrednotenje raziskovalne uspešnosti v Sloveniji: poročilo o projektni nalogi. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

JUŽNIČ P. (2005). Bibliometrijske metode. V Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 68-95). Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

PPPs for GDP: historical series. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. Pridobljeno 9. 3. 2006 s spletne strani: http://www.oecd.org/dataoecd/61/56/1876133.xls

Relative prices and exange rates: states and markets. Washington: World Bank’s Gender & Development Group. Pridobljeno 9. 3. 2006 s spletne strani: http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/Table5_7.pdf

Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP), Uradni list Republike Slovenije, št. 3, Ljubljana, 16. december 2006, str. 210-244.

Size of the economy: world view. Washington: World Bank’s Gender & Development Group. Pridobljeno 9. 3. 2006 s spletne strani: http://devdata.worldbank.org/wdipdfs/table1_1.pdf

ŠKARABANJA, R. (2004). Vloga slovenske države pri podpiranju znanosti (s poudarkom na financiranju podiplomskega izobraževanja in mladih raziskovalcev). Diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomskoposlovna fakulteta.

URBANIJA J. (2007). Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 1998-2005. V Jubilejni zbornik: ob 20 letnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 80 letnici dr. Branka Berčiča (str. 13-27). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

VAJS, D. (2006). Komunikacijski krog znanstvenih publikacij v pogojih globaliziranega elektronskega založništva. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Zakon o raziskovalni dejavnosti, Uradni list Republike Slovenije, št. 8, Ljubljana, 8. avgust 1991, leto I, str. 305-309.

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti: uradno prečiščeno besedilo (ZRRD-UPB1), Uradni list Republike Slovenije, št. 22, Ljubljana, 28. februar 2006, str. 2302-2309.

ŽUMER M. (2007). Raziskovalna dejavnost oddelka. V Jubilejni zbornik: ob 20 letnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 80 letnici dr. Branka Berčiča (str. 62-74). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Kako citirati

Vajs, D. (2013). RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). https://doi.org/10.55741/knj.51.1.14184

Številka

Rubrike

ČLANKI