SPLETNI NABIRALNIK ZA ODDAJO ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ: NOVA SPLETNA STORITEV ZA ZALOŽNIKE

Avtorji

  • Karmen Štular Sotošek

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.1.14204

Ključne besede:

spletna storitev, elektronske publikacije, obvezni izvod, digitalna knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je predstavljena nova spletna storitev SVAROG -  sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva - ki smo jo v Narodni in univerzitetni knjižnice razvili v drugi polovici leta 2007. Storitev omogoča predložitev digitalnih gradiv. Namenjena je založnikom in drugim zavezancem, ki lahko po tej poti oddajo obvezni izvod elektronskih publikacij ali pa posredujejo izjavo o pogojih uporabe in dostopa do elektronskega gradiva. Servis služi tudi za sporočanje o izdaji oziroma objavi nove publikacije. Storitev je namenjena tudi knjižnicam in drugim ustanovam s področja kulture, znanosti, izobraževanja, ki oddajajo svoja digitalizirana gradiva v analogni obliki. Spletni sistem omogoča tudi, da NUK pošiljatelju potrdi prejem publikacije.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Karmen Štular Sotošek
    Mag. Karmen Štular Sotošek, bibliotekar specialist, je vodja Službe za oblikovanje, vodenje in vzdrževanje digitalne knjižnice in vodja Oddelka za knjižnično informatiko v Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: karmen.stular@nuk.uni-lj.si

Literatura

Kodrič, N. (2005). Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu. Knjižnica, Ljubljana, 49(2005)4, str. 127-144.

Kragelj, M., Musek, T. (2007). Spletni portal za oddajo elektronskih publikacij »SVAROG«: vzpostavitveni dokument, interno gradivo. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Pravilnik o vrstah in naboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (5. 10. 2007). Uradni list Republike Slovenije, št. 90, str. 12033.

Strategija razvoja digitalne knjižnice Slovenije : dLib.si 2007-2010.(2006). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

SVAROG. Testna verzija. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 26. 2. 2008 s spletne strani www.nuk.uni-lj.si/svarog

Štular Sotošek, K. (ur.)(2006). dLib.si : digitalna knjižnica Slovenije : informacijski portal za upravljanje z znanjem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (3. 7. 2006). Uradni list Republike Slovenije, št. 69, str. 7230-7234.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Štular Sotošek, K. (2013). SPLETNI NABIRALNIK ZA ODDAJO ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ: NOVA SPLETNA STORITEV ZA ZALOŽNIKE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(1). https://doi.org/10.55741/knj.52.1.14204