UDK IN OTROCI

Avtorji

  • Mojiceja Podgoršek

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.1.14208

Ključne besede:

Univerzalna decimalna klasifikacija, otroci, učenci, izobraževanje uporabnikov

Povzetek

IZVLEČEK

Poznavanje Univerzalne decimalne klasifikacije je danes zelo zaželeno, saj uporaba vrstilcev UDK kot iskalne strategije vodi k relevantnejšim zadetkom. Poleg tega je poizvedovanje po točno določenih informacijah brez UDK precej oteženo, če že ne nemogoče. UDK je v vzajemnem katalogu zelo slabo izkoriščena. Klasifikacijska oznaka zelo redko služi kot iskalno orodje v računalniškem okolju, saj uporabnikom umetni jezik, v katerem je zapisana, ni razumljiv. Raziskave kažejo, da je uporabnikov, ki se poslužujejo tovrstnega iskanja, in ne prihajajo iz knjižničarske stroke, le okrog 2 %. Zastavlja se vprašanje, kako UDK uporabiti kot učinkovito orodje. Odgovor bi lahko iskali v izobraževanju učencev za uporabo klasifikacijske oznake kot iskalnega orodja. Učence bi namreč lahko že v osnovni šoli motivirali, da bi si s pomočjo ustrezne spominske tehnike zapomnili vseh devet glavnih skupin UDK in jim tako približali klasifikacijo. Pri tem ne gre za učenje na pamet, ampak zgolj za učinkovitejšo rabo spomina in uspešen priklic informacij, ko jih potrebujejo.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Mojiceja Podgoršek
    Mojiceja Podgoršek, bibliotekarka, je zaposlena na OŠ Jurija Vege v Moravčah.Naslov: Vegova 38, 1251 MoravčeNaslov elektronske pošte: mojiceja.podgorsek@guest.arnes.si

Literatura

Adamič, Š. Kdo še pozna vrstilce UDK. Delo, 28. 4. 1993, str. 13.

Bates, M. J. (2003). Research and Design Rewiew: Improving User Access to Library Catalog and Portal Information. Prevzeto 27. 6. 2005 s spletne strani

http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/actionplan.html

Busey, P.; T. Doerr. (1993). Kid‘s Catalog: An Information Retrieval System for Children. Journal of Youth Services in Libraries 7(Fall)78.

Borgman, C. L. (1996). Why are online catalogs still hard to use? Journal of the American Society for information Science, 47 (7), 493-503. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199607)47:7<493::AID-ASI3>3.0.CO;2-P

Borgman, C. L. (2001). From Gutenberg to the global information infrastructure: Access to information in the networked world. London: The Mit Press.

Borgman, C. L. et al. Children‘s Use of an Interactive Science Library: Exploratory Research. School Library Media Quarterly 18(1990)108.

Bristow, J.; P. Cowley; B. Daines. (2001). Spomin in učenje: praktičen priročnik za učitelje. Ljubljana: Educy.

Buzan, T. (1980). Delaj z glavo. Ljubljana: DDU Univerzum.

Cooper, L. (1996). Problems Associated with the Ability of Elementary School Children to Successfully Retrive Material in the School Library Media Center and Some Alternative Methods of Classification Which May Help to Alleviate These Problems: A case Study of The Common School library, Anherst, Massachussetts. Public & Access Services Quarterly, Vol. 2(1), 47-63. DOI: https://doi.org/10.1300/J119v02n01_05

Cooper, L. (1997). An Alternative Method of Classification in The Common School Library, Amherst, Massachusetts. Public & Access Services Quarterly, Vol. 2(3), 1-24. DOI: https://doi.org/10.1300/J119v02n03_01

Drabenstott, K.M. (1991). Online catalog user needs and behavior. Think Tank on the Present and Future of the Online Catalog: Proceedings & Management, 32(6), 719-745. DOI: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(96)00029-5

Edmonds, L. et al. The Effectiveness of an Online Catalog. School Library Journal 36(1990)31.

Hildreth, C. R. (1997). The use and understanding of keyword searching in a university online catalog. Information Technology and Libraries, 16(2), 52-62.

Hug, H.; M. Walser. Retrieval in the ETH database using the UDC. Advances in knowledge organization 2(1991), str. 202-209.

Hunter, E. (2000). Do we still need classification? The future od classification. Brookfield: Gower.

Lorayne, H. (1999). Kako razvijemo izredni spomin. Ljubljana: Tomark. 17 Matthews, J.R., et al. (1983). Using Online Catalogs: A Nationwide Survey. New York: Neal-Schuman.

Mcllwaine, I.C. (2000). UDC in the twenty-first century. The future od classification. Brookfield: Gower.

Moore, P.A.; A. St. George. Children as Information Seekrs: The Cognitive Demands of Books and Library Systems. School Library Media Quarterly 19(1991)166.

O’Brien, D. (2002). Kako urimo spomin. Ljubljana: Mladinska knjiga.

O’Brien, D.(2004). Skrivnosti hitrega in uspešnega učenja. Ljubljana: Rokus.

Osnove knjižničarstva. (1987). Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

Pasanen-Tuomainen, I. Analysis of subject searching in the TENTTU Books database. IATUL proceedings 1(1992), str. 72-77.

Piano, J. UDK in prosti pristop. Knjižnica 33(1989)3-4, str. 143-146.

Rose, C.; L. Goll. (1993). Umetnost Učenja. Ljubljana: Tangram.

Rutar Ilc, Z. (2003). Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Shoham, S. & Yitzhaki M. (1994). Classification Systems and the Online Catalog: Proceedings of the Third International ISKO Conference 20-24 June 1994, Copenhagen, Denmark: Knowledge Organization and Quality Management.

Slavić, A.; B. Turkulin. Prevajanje klasifikacijskih oznak v naravni jezik. Knjižnica 42(1998)1, str. 45-63.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1998). Ljubljana: DZS.

Smrekar, U. (2003). Možnosti za boljše koriščenje klasifikacije v računalniškem katalogu. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Solomon, P. Children2s Information Retrieval Behavior: A case Analysis of an OPAC. Journal of the American Society fo Information Science 44(1993)259. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199306)44:5<245::AID-ASI1>3.0.CO;2-#

Šauperl, A. (2003). Klasifikacija knjižničnega gradiva: učbenik za študentke in študente bibliotekarstva. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Technological university libraries in the nineties: 15 th Biennial IATUL Conference Hanburg-Hamburg Germany, July 19 - 23, 1993. (1994). Helsinki: University of Technology library.

Univerzana decimalna klasifikacija. (1991). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Williamson, J.N. (1990). The Universal Decimal Classification: its future. The UDC: Essays for a new decade. London: ASLIB, str. 29-32.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Podgoršek, M. (2013). UDK IN OTROCI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(1). https://doi.org/10.55741/knj.52.1.14208