SMERNICE ZA OBLIKOVANJE STVARNIH KAZAL

Avtorji

  • Jure Bricelj

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.1.14209

Ključne besede:

stvarna kazala, standardi

Povzetek

IZVLEČEK

Stvarna kazala so definirana v mednarodnih standardih, med katerimi sta ISO 999 in ANSI Z39.4. Iz definicij izhajajo funkcije, ki jih mora stvarno kazalo izpolnjevati, da iskalcu informacij omogoča učinkovito iskanje znotraj dokumenta. Funkcionalnost je pogojena z uporabljenimi strukturnimi elementi in ureditvijo kazala, nanjo pa vpliva tudi kvaliteta prevajanja vsebine dokumenta v gesla. Podrobno so opisani strukturni elementi stvarnega kazala in njihov namen, ter abecedna ureditev, ki je v stvarnih kazalih najpogostejša. Ker je čas za izdelavo kazala omejen, mora oblikovalec kazala slediti smernicam, ki omogočajo hitro spoznavanje z vsebino dokumenta in prevajanje vsebine v gesla. Pri tem mora paziti na izbor in specifičnost gesel ter na podrobnost kazala.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Jure Bricelj
    Jure Bricelj je diplomant Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Trnovski pristan 10, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: jure.bricelj@email.si

Literatura

Bonura, L. The art of indexing. New York : John Wiley & Sons, 1994.

Booth, P. Indexing : the manual of good practice. München : K.G. Saur, 2001. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110948592

Borko, H. Indexing concepts and methods. New York, San Francisco, London : Academic Press, 1978.

Delovno gradivo VIII za bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana : Bibliotekarska terminološka komisija, 2005.

Fugmann, R. Subject analysis and indexing : theoretical foundation and practical advice. Frankfurt/Main : Indeks Verlag, 1993.

Grad, A., Škerlj, R., Vitorovič, N. Angleško-slovenski slovar. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1967.

Harrod’s Librarian’s Glossary. 9th ed. Aldershot : Gower, 2000.

ISO 999-1975. Documentation – Index of a publication. Ljubljana : Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Cop. 1975, 1996.

ISO 5963:1985. Documentation – Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms. S. l. : International Organization of Standardization, 1985.

Komac, D. Angleško-slovenski slovensko-angleški slovar. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1993.

Lancaster, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. Champaign (Illinois) : University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science, 1991.

Mulvany, N.C. Indexing books. Chicago : University of Chicago Press, cop.1994.

SIST ISO 999:2003. Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov. Ljubljana : Slovenski inštitut za standardizacijo, 2003.

Slovenski slovar knjižnega jezika. Ljubljana : DZS, 1995.

Verbinc, F. Slovar tujk. 10. izd. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1991.

Wellisch, H. H. Indexing from A to Z. 2nd ed., revised and enlarged. New York, Dublin : H.W. Wilson, 1995, cop. 1996.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Bricelj, J. (2013). SMERNICE ZA OBLIKOVANJE STVARNIH KAZAL. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(1). https://doi.org/10.55741/knj.52.1.14209