PREGLED ZBIRANJA IN UREJANJA METAPODATKOV PRI SISTEMU ZA UPRAVLJANJE BIOTEHNIŠKE ZBIRKE WEBAGRIS

Avtorji

  • Tomaž Bartol

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.4.14215

Ključne besede:

informacijski sistemi, podatkovne zbirke, mednarodno sodelovanje, kmetijstvo, dokumenti, metapodatki, predmetne oznake, tezavri

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek obravnava delovanje mednarodnega informacijskega sistema za kmetijstvo Agris in gradnjo lokalne zbirke ter urejanje metapodatkov v sistemu za upravljanje podatkov WebAgris. Delovanje se koordinira pri centralni enoti (FAO, Rim), nacionalniin regionalni centri pa po poenoteni metodologiji zbirajo in obdelujejo različne dokumentein jih pošiljajo na centralno enoto, ki poskrbi za mednarodno dostopnost prek WWW. Prejšnja aplikacija je temeljila na paketu Agrin CDS/ISIS (DOS), sedanjapa temelji na paketu WebAgris, nameščenem na spletnih strežnikih. Orodja in navodila za gradnjo so dostopna prek spleta. Podatki se vnašajo prek poenotene vnosne maske. Mednarodno konsistenco omogoča normativna kontrola, npr. za podatke o poštnih naslovih, naslovih revij ipd. Osrednja vsebinska normativna kontrola je na voljo za predmetne kategorije in deskriptorje iz večjezičnega tezavra Agrovoc, ki je del paketa WebAgris, je dostopen tudi prek spleta in postaja pomembno orodje mednarodne kmetijske ontologije. Izvoz podatkov na centralno enoto temelji na formatu xml. Globalna zbirka Agris je prosto dostopna prek spleta. V to informacijsko mrežo se s povezavo mednarodnih in nacionalnih dejavnikov združujejo elementi repozitorija, elektronskega založništva, odprtega arhiviranja in odprtega dostopa do polnih besedil. Povezava z aplikacijami Google Scholar omogoča dobro mednarodno promocijo objav.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Tomaž Bartol
    Dr. Tomaž Bartol je vodja Osrednjega informacijskega centra za biotehniko na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Jamnikarjeva 101, 1001 LjubljanaNaslov elektronske pošte: tomaz.bartol@bf.uni-lj.si

Literatura

Agricultural Thesaurus and Glossary Home Page. (2008). Rome: FAO. Pridobljeno 15. 11. 2008 s spletne strani: Available at: http://agclass.nal.usda.gov/

AGRIS Application Profile (2005). Rome: FAO. Pridobljeno 15. 11. 2008 s spletne strani: http://www.fao.org/docrep/008/ae909e/ae909e00.htm#TopOfPage

AGRIS/CARIS Information Centre Homepage. (2008). Pridobljeno 21. 11. 2008 s spletne strani: http://www.fao.org/agris/

Andre, P. (1992). Towards a unified agricultural thesaurus. Quarterly Bulletin of IAALD, 37 (4), 224–226.

Bartol, T. (1997). Present state and possible future roles of AGRIS in the European library community : the Slovenian experience. Quarterly Bulletin of IAALD, 42 (3–4), 213–218.

Bartol, T. (2002). Animal science, production and protection : bibliometric evaluation of bibliografic data in documents published in Slovenia between 1994–2000. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, 80 (1), 7–18.

Bartol, T., Baričevič, D. (2000). Scientometric analysis of science and technology bibliographic information sources with regard to genus Salvia. In: KINTZIOS, Spiridon E. (ed.). Sage : the genus Salvia. Amsterdam: Harwood

Academic.

CAB International. (2008). Wallingford: CABI. Pridobljeno 15. 11. 2008 s spletne strani: http://www.cabi.org/home.asp

CDS/ISIS. (1989). Reference Manual, Unesco: Paris, 1989.

Country names (official short names in English) in alphabetical order as given in ISO 3166-1 and the corresponding ISO 3166-1-alpha-2 code elements. (2008). Geneva: ISO. Pridobljeno 15. 11. 2008 s spletne strani: http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/listen1.html

Dimec, J. (1990). CDS/ISIS: priročnik za tečaj. Ljubljana: Medicinska fakulteta.

Farget, M. A. (1984). A performance test on various bibliographic databases relevant to agricultural economics. Economie Rurale, 160, 37–39. DOI: https://doi.org/10.3406/ecoru.1984.3036

Fernandez, A. (1978). How to manage agricultural literature. Course with transparencies. Buenos Aires: Facultad de Agronomia, Universidad de Buenos Aires.

Hood, M. W. (1990). Reconciling the CAB Thesaurus and AGROVOC. Quarterly Bulletin of IAALD, 35 (4), 181–185.

International Union of Pure and Applied Chemistry. Nomenclature of Organic Chemistry. (1971). London: Butterworths Scientific Publications. http://www.iupac.org/dhtml_home.html

Kaloyanova, S., Onyancha, I., Salokhe, G., Ward, F.L.H. & H. Keizer, J. (2007). Information technologies and standards for agricultural information resources management: AGRIS application profile, AGROVOC and LISAGR. Quarterly Bulletin of IAALD , 52 (1–2), 17–21.

Kaloyanova, S., Betti, G. L., Castellani, F., Keizer, J. (2008). Achieving OAI PMH compliancy for CDS/ISIS databases. The Electronic Library, 26 (3), 411–421. DOI: https://doi.org/10.1108/02640470810879545

Lauser, B., Wildemann, T., Poulos, A., Fisseha, F., Keizer, J. & Katz, S. (2002). A comprehensive framework for building multilingual domain ontologies: creating a prototype biosecurity ontology. V F.Q. Mei (Ur.), Proceedings of the Third Asian Conference for Information Technology in Agriculture (AFITA 2002) (str. 31–41). Beijing: China Agricultural Scientech Press.

Lebowitz, A.I., Portegies-Zwart, R.P., & Schmid, H. (1991). Retrieval in bibliographic systems: the AGRIS experience, Quarterly Bulletin of IAALD, 36 (3), 187–192.

Liang, A. C., Salokhe, G., Sini, M., Keizer, J. (2007). Towards an Infrastructure for Semantic Applications: Methodologies for Semantic Integration of Heterogeneous Resource. Cataloging & Classification Quarterly, 43 (3–4), DOI: https://doi.org/10.1300/J104v43n03_09

–189.

NAL catalog. (2008). Beltsville, MD: National Agricultural Library. Pridobljeno 24. 11. 2008 s spletne strani: http://agricola.nal.usda.gov/

Oide, N. and Moriwaki, N. (1990). Comparisons of indexing words used in CAB ABSTRACTS and AGRIS , Bulletin of the Japan Association of Agricultural Librarians and Documentalists, 78, 1–10.

O’Leary, S. E. (2007). A multilingual knowledge management system: A case study of FAO and WAICENT. Decision Support Systems, 45 (3), 641–661. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.007

Onyancha, I., Keizer, J., Anibaldi, S. & Katz, S. (2001). A Dublin Core Application Profile in the Agricultural Domain. V International Conference on Dublin Core and Metadata Applications. Tokyo: National Institute of

Informatics. Pridobljeno 15. 11. 2008 s spletne strani: www.fao.org/agris/AgMES/Conferences/DC-2001/Dc-2001x.ppt

Recommendation concerning bibliographic data relating to marks. Handbook on industrial property information and documentation. (2005). Geneva: WIPO. Pridobljeno 21. 11. 2008 s spletne strani: http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=4084

Rybinski, H., Kaloyanova, S., Katz, S. (2005). WWW-ISIS: a result of a close cooperation between FAO-GIL and ICIE. V II World Congress of CDS/ISIS. Bahia: Unesco. Pridobljeno 27. 11. 2008 s spletne strani: ftp://ftp.fao.org/

docrep/fao/010/ai162e/ai162e00.pdf

Salokhe, G., Weinheimer, J., Bovo, M.G., Agrimi, A., Keizer,J. & Katz, S. (2003). Structured metadata for direct resource location: A case study. V: Proceedings of the 2003 international conference on Dublin Core and metadata

applications: supporting communities of discourse and practice-metadata research & applications. Seattle, Washington: Dublin Core Metadata Initiative.

Sini, M., Lauser, B., Salokhe, G., Keizer, J., Katz, S. (2008). The AGROVOC Concept Server: rationale, goals and usage. Library Review, 57 (3), 200–212. DOI: https://doi.org/10.1108/00242530810865745

The Agricultural Ontology Service (AOS). A Tool for Facilitating Access to Knowledge. (2001). Rome: FAO. Pridobljeno 27. 11. 2008 s spletne strani:

ftp://ftp.fao.org/gi/gil/gilws/aims/references/AOS_Draftproposal.doc.

Thomas, S. E. (1991). Improved access to agricultural literature through a comprehensive, detailed agricultural thesaurus, Quarterly Bulletin of IAALD, 36 (1–2), 80–82.

WEBAGRIS Information Management System for Description, Processing and Dissemination of Agricultural Bibliographic Information (2006). Version 2.0. User Guide. Rome: FAO. Library and Documentation Systems Division.

Pridobljeno 21. 11. 2008 s spletne strani: ftp://ext-ftp.fao.org/GI/Reserved/Agris/Software/WebAgris/version20/WebAgris2.pdf

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Bartol, T. (2013). PREGLED ZBIRANJA IN UREJANJA METAPODATKOV PRI SISTEMU ZA UPRAVLJANJE BIOTEHNIŠKE ZBIRKE WEBAGRIS. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(4). https://doi.org/10.55741/knj.52.4.14215