VIZUALIZACIJA INFORMACIJ V SISTEMIH ZA POIZVEDOVANJE

Avtorji

  • Tanja Merčun
  • Maja Žumer

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.2-3.14225

Ključne besede:

vizualizacija informacij, informacijski sistemi, poizvedovanje, tehnike, evalvacija

Povzetek

IZVLEČEK

Članek podaja pregled področja vizualizacije informacij, pri čimer se osredotoča na njegovo uporabo v sistemih za poizvedovanje. Predstavljeni so temelji vizualizacije informacij in razlogi, ki napeljujejo k uporabi vizualizacije tudi v sistemih za poizvedovanje. Ob tem je predstavljena izbira prave vizualizacijske tehnike, za boljšo ponazoritev pa je prikazanih nekaj primerov uporabe. Posebna pozornost je posvečena problemom evalvacije in dosedanjim rezultatom implementacije vizualizacije v sistemih za poizvedovanje. Čeprav študije ne dokazujejo, da bi bilo poizvedovanje bolj uspešno z uporabo vizualizacije, se zdi, da raziskovalci še vedno verjamejo v moč in prednosti vizualizacije in vztrajajo pri iskanju tehnike, ki bi to dokazala. Avtorici zaključujeta, da s spremembami na spletu in napredkom sistemov za poizvedovanje morda šele prihaja čas za vizualizacijo informacij, ki bo izpolnila dolgoletna pričakovanja.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Tanja Merčun
    Tanja Merčun je zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 12Naslov elektronske pošte: tanja.mercun@ff.uni-lj.si
  • Maja Žumer
    Izr. prof. dr. Maja Žumer je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerzev Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 12Naslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si

Literatura

Card, S. K. (1996). Visualizing retrieved information: a survey. IEEE Computer Graphics & Applications, 16 (2), 63–67. DOI: https://doi.org/10.1109/38.486683

Card, S. K., Mackinlay, J. D., in Shneiderman, B. (1999). Readings in information visualization: using vision to think. San Francisco: Morgan Kauffman.

Chen, C. (2006). Information visualization: beyond the horizon. London: Springer.

Eden, B. (2005). Information visualization. Library Technology Reports, 41 (1), 7–17.

Fast, K. V. in Sedig, K. (2005). The INVENT framework: Examining the role of information visualization in the reconceptualization of digital libraries. Journal of Digital Information, 6 (3), article no. 362. Pridobljeno 14. 7. 2008

s spletne strani: http://jodi.tamu.edu/Articles/v06/i03/Fast/

Gelernter, J. (2007). Visual classification with information visualization (InfoViz) for digital library collection. Knowledge Organization, 34 (3), 128–143. DOI: https://doi.org/10.5771/0943-7444-2007-3-128

Hawkins, D. T. (1999). Information visualization: Don’t tell me, show me!. Online, 23 (1), 88–90.

Hearst, M. (1999). Chapter 10: User interfaces and visualization. V Baeza-Yates in Ribeiro-Neto (Ur.), Modern information retrieval (257–325). Harlow: Addison-Wesley, New York: ACM.

Heo, M. in Hirtle, S. C. (2001). An empirical comparison of visualization tools to assist information retrieval on the web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (8), 666–675. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.1117

Jaeschke, G., Gupta, P. in Hemmje, M. (2005). Modelling interactive, threedimensional information visualizations. V M. Hemmje, C. Niederee, T. Risse (Ur.), From integrated publication and information systems to information and knowledge environments: essays dedicated to Erich J. Neuhold on the occasion of his 65th Birthday (197–206). Lecture Notes in Computer Science, 3379. Heidelberg: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-31842-2_20

Janssen, M. A. (2007). An update on the scholarly networks on resilience, vulnerability, and adaptation within the human dimensions of global environmental change. Ecology and Society, 12 (2). Pridobljeno 26. 8. 2008 s DOI: https://doi.org/10.5751/ES-02099-120209

spletne strani: http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art9/

Julien, C. A., Leide, J. E. in BouthillIer, F. (2008). Controlled user evaluations of information visualization interfaces for text retrieval: literature review and meta-analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (6), 1012–1024. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20786

Ke, W., Börner, K. in Viswanath, L. (2004). Major Information Visualization Authors, Papers and Topics in the ACM Library. IEEE InfoVis 2004 contest.Pridobljeno 26.8.2008 s spletne strani: http://iv.slis.indiana.edu/ref/

iv04contest/

Keim, D. A., Mansmann, F., Scheindewind, J. in Ziegler, H. (2006). Challenges in visual data analysis. V Proceedings of the Information Visualization (IV ’06)

(9–16). Los Almitos: IEEE Computer Society.

Koshman, S. (2004). Comparing Usability between a visualization and textbased system for information retrieval. Journal of Documentation, 60 (5), 565–580. DOI: https://doi.org/10.1108/00220410410560627

Koshman, S. (2005). Testing user interaction with prototype visualizationbased information retrieval system. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (8), 824–833. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20175

Koshman, S. (2006). Visualization-based information retrieval on the Web. Library & Information Science Research, 28 (2006), 192–207. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2006.03.017

Lamping, J., Rao R. in Pirolli, P. (1995). A focus+context technique based on hyperbolic geometry for visualizing large hierarchies. V Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (388-389). New York: ACM. Pridobljeno 18. 8. 2008 s spletne strani: http://www.cs.tau.ac.il/~asharf/shrek/Projects/HypBrowser/startree-chi95.pdf DOI: https://doi.org/10.1145/223904.223956

Larkin, J. H. in Simon, H. A. (1987). Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. Cognitive Science, 11 (1), 65–100. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1551-6708.1987.tb00863.x

Leban, G. (2007). Vizualizacija podatkov s strojnim učenjem. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Pridobljeno 10.7.2008 s spletne strani: http://www.fri.uni-lj.si/si/raziskave/

doktorska_dela/5137/zagovor.html

Morse, E., Lewis, M. in Olsen, k. (2002). Testing visual information retrieval methodologies case study: comparative analysis of textual, icon, graphical and “spring” displays. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (1), 28–40. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10006

Munzner, T. (1998). Drawing Large Graphs with H3Viewer and Site Manager. V Proceedings of the 6th International symposium on graph drawing (384–393). DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-37623-2_30

Lecture Notes in Computer Science, 1547. London: Springer. Pridobljeno 18. 8. 2008 s spletne strani: http://graphics.stanford.edu/papers/h3draw/

Newby, G. B. (1993). Towards navigation for information retrieval. Doktorska disertacija. Syracuse: Syracuse University.

Newby, G. B. (2002). Empirical study of the 3D visualization for information retrieval tasks. Journal of Intelligent Information Systems, 18 (1), 31–53. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1012968507789

Park, A. (2006). Intended Use Evaluation Approach for Information Visualization. Magistrsko delo. Blacksbury: Virginia Polytechnic Institute and State University. Pridobljeno 20. 7. 2008 s spletne strani: http://

scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12122006-152038/

Perez, C. in de Antonio, A. (2004). 3D visualization of text collections: an experimental study to assess the usefulness of 3D. V Proceedings of the Eighth International Conference on Information Visualization (IV’04) (317–323). Los Almitos: IEEE Computer Society.

Reeve, L., Han, H. in Chen, C. (2006). Chapter 2: Information visualization and the semantic web. V Geroimenko, V. in Chaomei, C. (Ur.), Visualizing the

semantic web (19-44). London: Springer.

Sebrechts, M. M., Cugini, J. V., Laskowski, S. J., Vasilakis, J. in Miller, M. S. (1999). Visualization of search results: a comparative evaluation of text, 2D, and 3D DOI: https://doi.org/10.1145/312624.312634

interfaces. V Proceedings of the 22nd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (3–10). New York: ACM.

Shneiderman, B. (1992). Tree visualization with Tree-maps: a 2-d space-filling approach. ACM Transactions on Graphics, 11 (1), 92–99. Pridobljeno 25. 8. 2008 s spletne strani: http://hcil.cs.umd.edu/trs/91-03/91-03.html DOI: https://doi.org/10.1145/102377.115768

Shneiderman, B. (2002). Discovery Tools: Combining Information Visualization with Data Mining. Information visualization, 1 (1), 5–12. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.ivs.9500006

Song, M. (2000). Visualization in information retrieval: a three-level analysis. Journal of Information Science, 26 (1), 3–19. DOI: https://doi.org/10.1177/016555150002600101

Stasko, J., Catrambone, R., Guzdial, M. in McDonald, K. (2000). An evaluation of space-filling information visualizations for depicting hierarchical structures. International Journal Human-Computer Studies, 53, 663–694. Pridobljeno 25. 8. 2008 s spletne strani: http://www-static.cc.gatech.edu/gvu/ii/sunburst/ DOI: https://doi.org/10.1006/ijhc.2000.0420

Tuckey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Reading: Addison-Wesley.

Veerasamy, A. in Belkin, N. J. (1996). Evaluation of a tool for visualization of information retrieval results. V Proceedings of the 19th Annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (8592). New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/243199.243218

Zhang, J. (2008). Visualization for information retrieval. Berlin: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-75148-9

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Merčun, T., & Žumer, M. (2013). VIZUALIZACIJA INFORMACIJ V SISTEMIH ZA POIZVEDOVANJE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.52.2-3.14225

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>