RAZLIČNIH VRST KNJIŽNIC: IZKUŠNJE V TUJINI

Avtorji

  • Gorazd Vodeb

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.52.2-3.14230

Ključne besede:

združene knjižnice, knjižnični sistemi

Povzetek

IZVLEČEK

Članek podaja pregled tuje literature, ki obravnava tematiko združitve različnih vrst knjižnic. Predstavi načine združevanja in definicije termina  združena knjižnica. Nakaže pomen družbenega konteksta in izpostavi problematiko poslanstva. Obravnava dejavnike uspešnega delovanja združene knjižnice ter njene prednosti in slabosti. Predstavi kritične točke v združevanju knjižnic in model evalvacije.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Gorazd Vodeb
    Mag. Gorazd Vodeb, bibliotekar specialist, je zaposlen v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Turjaška 1,1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Literatura

Aaron, S. L., & Davie, J. F. (1977). A study of the combined school public library. Phase 1. Tallahasee: Florida State University.

Amey, L. (Ur.). (1979). The Canadian school-housed public library. London: Vine.

Bundy, A. (1998). Widening client horizons: joint use public libraries in the 1990s. Australasian public libraries and information services, 11(1), 12.

Bundy, A. (2003). Joint-use libraries – the ultimate form of cooperation. V G. McCabe & J. Kennedy (Ur.), Planning the modern public library building (str. 129–148). Westport: Libraries Unlimited.

Bundy, A. (2007). Joint use libraries, an international conference : proceedings : Manchester, UK, 19–21 June 2007.

Bundy, A. & Amey, L. (2006). Libraries like no others: Evaluating the performance and progress of joint use libraries. Library Trends, 54 (4), 501–518. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2006.0032

Conaway, P. (2003). Shared libraries V Encyclopedia of Library and Information Science (str. 2636–2642). New York: Dekker.

Dornseif, K. A. (2001). Joint-use libraries: balancing autonomy and cooperation. Resource Sharing & Information Networks, 15 (1/2), 103–115. DOI: https://doi.org/10.1300/J121v15n01_08

Emerton, C. (1984). Joint use community libraries: some observations on their implementation, costs and benefits. Riverina library journal, 1 (1).

Fitzgibbons, S. A. (2000). School and Public Library Relationships: Essential Ingredients in Implementing Educational Reforms and Improving Student Learning. School Library Media Research, 3.

School/community libraries in rural areas of South Australia: guidelines for establishment and operation (1987). V L. J. Amey (Ur.), Combining libraries: the Canadian and Australian experience (str. 324–337). Metuchen & London: Dalhousie University.

Hansson, J. (2006). Just collaboration or really something else? On joint use libraries and normative institutional change with two examples from Sweden. Library Trends, 54 (4), 549–568. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2006.0035

Haycock, K. (2006). Dual use libraries: Guidelines for success. Library Trends, 54 (4), 488–500. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2006.0036

Imhoff, K. R. T. (2001). Public Library Joint-Use Partnerships: Challenges and Opportunities. Resource Sharing & Information Networks, 15 (1/2), 17–39. DOI: https://doi.org/10.1300/J121v15n01_03

Le Roux, S., in Hendrikz, F. (2006). Joint use libraries: Implementing a pilot community/school library project in a remote rural area in South Africa. Library Trends, 54 (4), 620–639. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2006.0039

Library Trends. (2006): Vol. 54 (4). Dual-Use Libraries.

Little, V. (1996). School community libraries in rural South Australia. V Karlsson, J. (Ur.), School learners & libraries (str. 31–43) Dalbridge: Education Policy Unit.

McNicol, S. (2006). What makes a joint use library a community library? Library Trends, 54 (4), 519–534. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2006.0041

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Uradni list 73/2003, 70/2008.

State Library of Queensland. (2008). Joint-use public/school library standards. Pridobljeno 20. 8. 2008 s spletne strani http://www.slq.qld.gov.au/info/publib/policy/guidelines/thirteen

Minnesota Department of Education. Library Development and Services. (2000). Jointly Operated School and Public Library Services in the Same Location: Co-Location: A Guide to Community Based Library Services.

Pridobljeno 20. 8. 2008 s spletne strani http://education.state.mn.us/mdeprod/groups/Library/documents/Report/003583.pdf

Silver, P., Duplessis, L., Labuik, K. & McNamee, P. (2006). Public libraries housed in school facilities report. Edmonton: Alberta Community Development.

Slížová, D. (2004). Zlučovanie školských a obecných knižníc. Knižnica, 5 (4), 110–111.

State Library of Iowa. (2006). Is a Combined School/Public Library Right for Your Community? A Guide for Decision Makers. Pridobljeno 19. 6. 2008 s spletne strani http://www.statelibraryofiowa.org/ld/combined-sch-pl/guide

Wisconsin Department of Public Instruction. (1998). Combined School and Public Libraries: Guidelines for Decision Making. Pridobljeno 19. 6. 2008 s spletne strani http://dpi.wi.gov/pld/comblibs.html

Woolard, W. (1980). Combined school/public libraries. Metuchen: Scarecrow Press.

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list RS 87/2001, 96/2002. DOI: https://doi.org/10.1002/ss.64

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodeb, G. (2013). RAZLIČNIH VRST KNJIŽNIC: IZKUŠNJE V TUJINI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.52.2-3.14230

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>