STRUKTURA IZVLEČKOV S PODROČJA MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ

Avtorji

  • Nina Jamar
  • Alenka Šauperl

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.53.1-2.14241

Ključne besede:

serijske publikacije, izvlečki, standardi, navodila, dokumentalistika, SIST ISO 214, 1996, Materiali in tehnologije

Povzetek

IZVLEČEK

Zanimala nas je struktura izvlečkov slovenskih in tujih revij s področja materialov in tehnologij. Namen in cilj raziskave je bil preveriti ustreznost izvlečkov člankov, objavljenihv revijah Materiali in tehnologije (MIT) in Materials Science and Technology (MST), glede na dve različni vrsti navodil za pripravo izvlečkov (shema, zasnovana glede na standard ISO 214:1976, ter shema Spanringovih informemov). Petindvajset izvlečkov iz vsake revije je bilo razdeljenih na povedi, ki se jih je skušalo uvrstiti v eno izmed kategorij obeh shem. Raziskava je bila izvedena v okviru podiplomskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je potekala septembra in oktobra 2008. Ugotovljeno je bilo, da se za področje materialov in tehnologij zdijo Spanringovi informemi uporabnejši od strukture, ki jo priporoča standard ISO-214:1976, ter da ni pomembnejših razlik med revijama MIT in MST, niti glede na strukturno shemo ISO niti glede na Spanringove informeme. Avtorje bi bilo treba opozoriti, naj v svojem izvlečku opredelijo tudi kraj in čas raziskave ter razmislijo o razdelitvi informema Hu na dva dela: Hu-M (metoda) in Hu-R (rezultati). Priporočeno shemo Spanringovih informemov bi bilo potrebno uskladiti z avtorji, ki objavljajo v teh revijah, in nato preveriti učinek navodil.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Nina Jamar
    Mag. Nina Jamar je zaposlena v Občinski knjižnici Jesenice.Naslov: Lipce 10, 4273 Blejska DobravaNaslov elektronske pošte: nina.jamar@telemach.net
  • Alenka Šauperl
    Dr. Alenka Šauperl je izredna profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijskoznanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

Literatura

Cremmins, E. (1996). The art of abstracting. Arlington: Information Resources Press.

Jamar, N. & Šauperl, A. (2006). Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje. Knjižnica, 50 (1/2), 75–95.

Južnič, P. Jamar, N. (2002). Čemu revije v slovenščini? Bibliometrijska analiza objav v znanstvenih revijah Materiali in tehnologije (2000) in MST (2000). Materiali in tehnologije, 36 (3–4), 169–177.

Kajba, Z. (2005). Struktura izvlečkov v strokovno-znanstvenih revijah s področja slavistike. Diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Kajba].

Klasinc, J. (2005). Struktura izvlečkov s področja sociologije. Diplomsko delo. Ljubljana: [J. Klasinc].

Klasinc, J. & Šauperl, A. (2006). Struktura izvlečkov s področja sociologije. Knjižnica, 50 (4), 107–124.

Kralj, T. (2006). Struktura izvlečkov v psihologiji. Diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kralj].

Lužar, S. (2005). Struktura izvlečkov v farmaciji. Diplomsko delo. Ljubljana: [S. Lužar].

Milas - Bracović, M. (1987). Struktura znanstvenog članaka i njegovog autorskog sažetka. Informatologia Yugoslavica, 19 (1/2), 51–67.

Nicholas, D., Huntington, P., & Jamali, H.R. (2007). The use, users, and role of abstracts in the digital scholarly environment. Journal of Academic Librarianship, 33 (4), 446–453. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.004

Publication manual of the American Psychological Association. (2001). Washington, DC: American Psychological Association.

SIST-ISO 214: 1996 Documentation – Abstracts for publications and documentation. (1996). [Geneve]: International Organization for Standardization.

Šauperl, A., Klasinc, J. & Lužar, S. (2008). Components of abstracts: logical structure of scholarly abstracts in pharmacology, sociology and linguistics and literature. Journal of the American Society for Information Science and DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20858

Technology. 59 (9), 1420–1432.

Šolar, S. (2008). Struktura izvlečkov v bibliotekarstvu. Diplomsko delo : s prilogami na CD-ROM-u. Ljubljana: [S. Šolar].

Težak, B. (1996). Informaciono-dokumentaciono-komunikacioni (INDOK) sistem : emisiono-transmisiono-akumulaciono-selekciono-apsorpcioni (et-ak-s-a) kompleks kao konceptualna podloga INDOK-sistema. Informatologia

Yugoslavica, 1(1–4), 1–12.

Tibbo, H. R. (1992). Abstracting across the Disciplines: A Content Analysis of Abstracts from the Natural Sciences, the Social Sciences, and the Humanities with Implications for Abstracting Standards and Online Information Retrieval. Library and Information Science Research, 14 (1), 31–56.

Tibbo, H. R. (1993). Abstracting, information retrieval and the humanities: Providing access to historical literature. Chicago, London: American Library Association.

Vidmar, P. (2006). Struktura izvlečkov s področja pedagogike. Diplomsko delo. Ljubljana: [P. Vidmar].

Weil, B. H., Zarember, I. & Owen, H. (1963). Technical Abstracting Fundamentals. II. Writing Principles and Practices. Journal of Chemical Documentation, 3 (2), 125–132. DOI: https://doi.org/10.1021/c160010a001

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Jamar, N., & Šauperl, A. (2013). STRUKTURA IZVLEČKOV S PODROČJA MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 53(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.53.1-2.14241

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>