IZBOR GRADIVA ZA SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO: S POSEBNIM POUDARKOM NA SELEKCIJI ČLANKOV

Avtorji

  • Marjeta Šušterčič
  • Boris Rifl

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.54.4.14261

Ključne besede:

nacionalne bibliografije, Slovenska bibliografija, izbor gradiva, kriteriji, članki

Povzetek

IZVLEČEK

Kriteriji izbora gradiva za sestavo nacionalnih bibliografij so pomemben dejavnik pri oblikovanju njihove celostne podobe. V članku je prikazan izbor gradiva za Slovensko bibliografijo. Opisana so teoretična izhodišča za izbor gradiva v nacionalnih bibliografijah, izpostavljene so mednarodne smernice in razvoj načel in strokovnih izhodišč v slovenskem prostoru. S pomočjo statističnih podatkov in primerov je prikazana podrobnejša analiza izhodišč in kriterijev za popis člankov glede na posamezne vrste serijskih publikacij. Ugotovitve študije kažejo, da je vprašanje izbora gradiva za nacionalne bibliografije izredno kompleksno, kriterije izbora gradiva za Slovensko bibliografijo je potrebno zato stalno preverjati v skladu z dinamiko sprememb založniške produkcije. Ne glede na to pa izbor člankov še vedno temelji na glavnem izhodišču trajnega pomena gradiva, s poudarkom na znanstveno raziskovalnem in strokovnem vidiku člankov.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Marjeta Šušterčič
    Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: marjeta.sustercic@nuk.uni-lj.si
  • Boris Rifl
    Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: boris.rifl@nuk.uni-lj.si

Literatura

Bell, B. (1998). An annotated guide to current national bibliographies. München: K. G. Saur. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110954579

Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography. (1979). Paris: Unesco.

Hansen, R. D. (2009). History and background. V M. Žumer (Ur.), National bibliographies in the digital age: guidance and new directions (str. 13–18). München: K. G. Saur. DOI: https://doi.org/10.1515/9783598441844.13

Kodrič-Dačić, E. (2002). Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46 (4), 65–85.

Murati, T. (2004). Obuhvat građe u nacionalnim tekućim bibliografijama: pregled pristupa u drugoj polovici 20. stoljeća. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 47 (3–4), 25–40.

Pleničar, B. (1977). Selekcija gradiva za »Slovensko bibliografijo«. Knjižnica, 21 (1–4), 78–83.

Slovenska bibliografija. (1948– ). Ljubljana: NUK.

Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za

leto 2007. (2009). Ljubljana: NUK.

Veselko, M. (1984). Osnove bibliologije in bibliografije. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo.

Wagner, L. (1993). Članek: primerjalna analiza z bibliografskega vidika. Knjižnica, 37 (1–2), 41–60.

Wagner, L. (2000). Slovenska bibliografija: prikaz stanja glede na priporočila UNESCO za izdelavo tekočih nacionalnih bibliografij. Knjižnica, 44 (1–2), 113–120.

Wiggins, B. (2009). Selection criteria. V M. Žumer (Ur.), National bibliographies in the digital age: guidance and new directions (str. 29-36). München: K. G. Saur.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Žumer, M. (2000). Nacionalne bibliografije – njihova zgodovina in pomen. Knjižnica, 44 (1–2), 89–111.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Šušterčič, M., & Rifl, B. (2013). IZBOR GRADIVA ZA SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO: S POSEBNIM POUDARKOM NA SELEKCIJI ČLANKOV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 54(4). https://doi.org/10.55741/knj.54.4.14261