TRAJNO OHRANJANJE DIGITALNIH VIROV: KONCEPTI IN METODE

Avtorji

  • Alenka Kavčič-Čolić

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.54.1-2.14279

Ključne besede:

trajno ohranjanje digitalnih virov, metode, koncepti

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek je pregled teorije in prakse na področju trajnega ohranjanja digitalnih virov. V njem so prikazani najpomembnejši koncepti, standardi in priporočila na tem področju ter različne veljavne metode, ki jih uveljavljajo digitalni arhivi (knjižnice in arhivi, ki so zadolženi za trajno ohranjanje digitalnih virov). Kljub tem da je področje trajnega ohranjanja digitalnih virov šele v razvoju in ne vemo, ali so izbrane metode zanesljive, velja načelo, da lahko z doslednim izvajanjem katerekoli metode med obstoječimi precej pripomoremo k ohranjanju dostopa do arhiviranih digitalnih vsebin.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Alenka Kavčič-Čolić
    Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

Literatura

An audit checklist for the certification of trusted digital repositories: draft for public comment. (2005). Mountain View: RLG; OCLC. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.worldcat.org/arcviewer/1/OCC/2007/08/08/

/viewer/file2416.pdf

Barnett, A. (2007, 6. marec). The expanding digital universe. Alex Barnett blog. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://alexbarnett.net/blog/archive/

/03/06/The-Expanding-Digital-Universe.aspx

Beagrie, N. (2006). Digital curation for science, digital libraries and individuals. International Journal of Digital Curation, 1 (1), 3–16. DOI: https://doi.org/10.2218/ijdc.v1i1.2

Beagrie, N., Jones, M. (2001). Preservation management of digital materials: a handbook. London: British Library.

Brown, A. (2008a). Digital preservation guidance note2: selecting storage media for long-term preservation. Richmond: The National Archives. Pridobljeno 19. 2.

s spletne strani: http://www.nationalarchives.gov.uk/preservation/advice/digital.htm.

Brown, A. (2008b). Digital preservation guidance note3: care, handling and storage of removable media. Richmond: The National Archives. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/removablemedia-care.pdf.

Definitions of digital preservation. (2007). Chicago: ALA. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/resources/preserv/defdigpres0408.cfm

Digital preservation handbook. (2008). Heslington: Digital Preservation Coalition. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.dpconline.org/advice/digital-preservation-handbook.html

DINI-Certificate. Document and publication services 2007. (2006). Göttingen: Deutsche Initiative für Netzwerkinformation. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.dini.de/documents/Zertifikat-en.pdf

Gantz, J.F. (2007). The expanding digital universe: forecast of worldwide information growth through 2010. Framingham(MA): IDC. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne

strani: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digitalidc-white-paper.pdf

Guidelines for the preservation of digital heritage. (2003). Paris: UNESCO. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf

Heminger, A. R. in Robertson, S. B. (1998). Digital Rosetta stone: a conceptual model for maintaining long-term access to digital documents. V Sixth DELOS Workshop: preservation of digital information, Tomar, Portugal 17-19 June 1998. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.ercim.eu/publication/ws-proceedings/DELOS6/rosetta.pdf DOI: https://doi.org/10.1109/HICSS.1998.651695

How much information 2003. (2003). Berkeley: University of California. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/

ISO 12234-2:2001, Electronic still-picture imaging - Removable memory - Part 2: TIFF/EP image data format. (2001). Geneva: ISO.

ISO 12639:2004, Graphic technology - Prepress digital data exchange - Tag image file format for image technology (TIFF/IT). (2004). Geneva: ISO.

ISO 14721:2003, Space data and information transfer systems - Open archival information system - Reference model. (2003). Geneva: ISO.

ISO 19005-1:2005, Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: use of PDF 1.4 (PDF/A-1). (2005). Geneva: ISO.

ISO/IEC 10918-1:1994, Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images: requirements and guidelines. (1994). Geneva: ISO.

ISO/IEC 15444-1:2004, Information technology - JPEG 2000 image coding system: core coding system. (2004). Geneva: ISO.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3/4), 1–374.

Kavčič - Čolic, A. (1996). Analiza stanja v specialnih knjižnicah v Sloveniji v obdobju 1992–1995. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah, 6. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, ZBDS, Ljubljana, 17. – 18. oktober 1996 (str. 81–95). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze.

Kavčič - Čolić, A. (2004a). Teoretični model digitalnih arhivov. Knjižnica, 48 (4), 63–75.

Kavčič - Čolić, A. (2004b). Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 48 (4), 97–119.

Kavčič - Čolić, A. in Kragelj, M. (2008). Razvoj digitalnega repozitorija v NUK. V M. Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček in M. Jurečič (Ur.), Sistemi za

upravljanje z dokumenti, 17. posvetovanje DOK_SIS 2008, Kranjska Gora, 23. 9. 2008. (str. 46-I-54-I). Ljubljana: Media.doc.

Kodrič - Dačić, E. (2005). Zunaj Gutenbergovega vesolja. Knjižnica, 50 (1–2), 173–186.

Lorie, R. A. (2002). The UVC: a method for preserving digital document- proof of concept. Amsterdam: IBM Netherlands.

Lupovici, C., Masanès, J. (2000). Metadata for long term preservation. Paris: BNF; Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani:

http://nedlib.kb.nl/results/D4.2/D4.2.htm

McGovern, N. Y. (2007). A digital decade: where have we been and where are we going in digital preservation? RLG DigiNews, 11 (1). Pridobljeno 17. 3. 2010 s spletne strani: http://deepblue.lib.umich.edu/html/2027.42/60441/

McGovern-Digital_Decade.html

Metadata standards framework - preservation metadata. (2002). Wellington: National Library of New Zealand. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani:

http://www.natlib.govt.nz/files/4initiatives_metaschema.pdf

Novak, M. (2007). Roki hranjenja dokumentarnega gradiva – arhivsko gradivo – nov nastajajoči vmesni arhivi. V M. Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček in M. Jurečič (Ur.), Sistemi za upravljanje z dokumenti, 16. posvetovanje DOK_SIS 2007, Kranjska gora, 26.-28. september 2007 (str. VIII-32-VIII-38). Ljubljana:

Media.doc.

Novak, M. (2002). O arhiviranju spletnih strani ter problemih njihovega varovanja, ohranjanja in uporabe. Knjižnica, 46 (1–2), 61–76.

PREMIS Data dictionary for preservation metadata. (2010). Pridobljeno 17. 3. 2010 s spletne strani: http://www.loc.gov/standards/premis/

Preservation metadata and the OAIS information model: a metadata framework to support the preservation of digital objects. (2002). Dublin, OH: OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata. Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf

Reference Model of an Open Archival Information System (OAIS): draft recommended standard: CCSDS 650.0-P-1.1 Pink Book. (2009). Washington: CCSDS. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://public.ccsds.org/sites/cwe/rids/Lists/CCSDS%206500P11/Attachments/650x0p11.pdf

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS, št. 35.

Steinke, T. (Ur.) (2005-). Long-term preservation metadata for electronic resources (LMER). Frankfurt am Main: Die Deutsche Bibliothek. Pridobljeno 19. 2. 2010

s spletne strani: http://www.d-nb.de/eng/standards/lmer/lmer.htm

Thibodeau, K. L. (2002). Overview of technological approaches to digital preservation and challenges in coming years. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.clir.org/pubs/reports/pub107/thibodeau.html

Trusted digital repostiories: attributes and responsibilities: an RLG-OCLC report. (2002). Mountain View, CA: RLG. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani:

http://www.oclc.org/research/activities/past/rlg/trustedrep/repositories.pdf

Trustworthy repositories audit & certification (TRAC): criteria and checklist. (2007). Chicago; Dublin (OH): CRL; OCLC. Pridobljeno 19. 2. 2010 s spletne strani: http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kavčič-Čolić, A. (2013). TRAJNO OHRANJANJE DIGITALNIH VIROV: KONCEPTI IN METODE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 54(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.54.1-2.14279

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>