PROBLEMATIKA DOLGOROČNE HRAMBE SPLETNIH STRANI

Avtorji

  • Mitja Dečman

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14285

Ključne besede:

digitalni arhivi, dolgoročna hramba, spletne strani, zajemanje

Povzetek

IZVLEČEK

Svetovni splet je danes porazdeljena zbirka spletišč, ki so dostopna po internetu kjerkoli na svetu. Njegova vsebina se neprestano spreminja, nove informacije zamenjujejo stare, kar povzroča izgubljanje velike količine podatkov in posledično izgubo znanstvene, kulturne in druge dediščine. Neopazno je pogosto ogrožena tudi pravna varnost oseb. Kako rešiti pomembne podatke v svetovnem spletu in jih dolgoročno hraniti in ohraniti za prihodnost, je danes velik izziv. Kljub temu da so nekatere dobre prakse že razvite, je vprašanje celovite rešitve za celoten nacionalni okvir še vedno neodgovorjeno. Članek predstavlja problematiko hrambe spletnih strani tako s tehničnega kot tudi z organizacijskega vidika. Opredeljuje faze zajema spletnih strani in njihove hrambe, pri čemer prikaže rešitve in dobre prakse, ki so na voljo po svetu, ter strateške okvire, ki so jih nekatere razvite države vzpostavile za reševanje te problematike. Predlaga nekaj konceptualnih korakov, ki bi jih bilo treba opredeliti v Slovenji kot okvir za vse ustvarjalce dokumentov v spletnem okolju ter tako prispevati k ozaveščanju glede problematike in lajšanju težav vsem, ki se s to problematiko srečujejo danes ali pa se bodo v prihodnosti.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Mitja Dečman
    Dr. Mitja Dečman je zaposlen na Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani. Naslov: Gosarjeva 5, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: mitja.decman@fu.uni-lj.si

Literatura

Archiving web resources: guidelines for keeping records of web-based activity in the Commonwealth Government. (2001). Canberra: National archives of Australia. Pridobljeno 12. 10. 2010 s spletne strani: http://www.naa.gov.au/Images/archweb_guide_tcm2-903.pdf

Ball, A. (2010). Web archiving (version 1.1). Edinburgh: Digital Curation Centre.

Barksdale, J. in Berman, F. (2007, 16. maj). Saving our digital heritage. The Washington Post. Pridobljeno 21. 7. 2010 s spletne strani: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/15/AR2007051501873.html

Berners-Lee, T. & Cailliau, R. (1990). Worldwideweb: proposal for a hypertext project. Pridobljeno 7. 7. 2010 s spletne strani: http://www.w3.org/Proposal.html

Chi-Shiou, L. (2010). Librarian-initiated publications discovery: how do digital depository librarians discover and select web-based government publications for state digital depositories? Government Information Quarterly, 27 (3), 292–304. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.010

Clark, A. (2009, 6. avgust). Rupert Murdoch plans charge for all news websites by next summer. The Guardian. Pridobljeno 7. 7 2010 s spletne strani: http://www.guardian.co.uk/media/2009/aug/06/rupert-murdoch-websitecharges

Diessen, R. J. van in Steenbakkers, J. F. (2002). The long-term preservation study of the DNEP project: an overview of the results. Amsterdam: IBM; The Hague: Koninklijke Bibliothek.

Farrell, S. (2010). A guide to web preservation. London: UKOLN / ULCC.

Guide to managing web records. (2009). Wellington: Archives New Zealand. Pridobljeno 21. 7. 2010 s spletne strani: http://archives.govt.nz/sites/default/files/e_to_Managing_Web_Records__Publication_Copy__3.pdf

Guideline 20 – Keeping web records. (2009). Kingswoods: State of New South Wales, State Records Authority. Pridobljeno 1. 7. 2010 s spletne strani: http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-recordkeepingmanual/guidance/guidelines/guideline-20-in-this-guideline

Hakala, J. (2004). Archiving the web: European experiences. Program, 38 (3), 176–183. DOI: https://doi.org/10.1108/00330330410547223

Hockx-Yu, H. (2009). Web archiving tools: an overview. V JISC, the DPC and the UK Web Archiving Consortium Workshop Missing links: the enduring web. Pridobljeno 27. 11. 2009 s spletne strani: http://www.dpconline.org/docs/events/090721MissingLinksHockxYu.pdf

ISO 28500:2009, Information and documentation – WARC file format. (2009). Geneva: ISO.

Koehler, W. (2004). A longitudinal study of web pages continued: a report after six years. Information Research, 9 (2). Pridobljeno 7. 7. 2010 s spletne strani: http://informationr.net/ir/9-2/paper174.html

Kristiansen, M. A. (2006). Digital preservation using the WARC file format. Copenhagen: Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU). Pridobljeno 27. 11. 2009 s spletne strani: ftp://130.225.96.5/pub/diku/semantics/papers/D-548.pdf

Masanès, J. (2006). Web archiving: issues and methods. V J. Masanès (Ur.), Web archiving (str. 234). Berlin: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-46332-0

NARA guidance on managing web records. (2005). College Park (MD): The National Archives and Records Administration. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://www.archives.gov/records-mgmt/pdf/managing-webrecords-index.pdf

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. (2007). Uradni list RS, št. 90.

PoWR – The preservation of web resources handbook. (2008). Bath: PoWR Team, JISC. Pridobljeno 6. 6. 2010 s spletne strani: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/preservation/powrhandbookv1.pdf

Smith, C. (2009). Context and content: delivering coordinated UK web. Pridobljeno 7. 7. 2010 s spletne strani: www.dpconline.org/vendor-reports/.../398-0907smithmissinglinks.html

Strodl, S. in Rauber, A. (2005). Selecting preservation strategies for web archives. V 5th International web archiving workshop (IWAW05), Vienna, Austria. Pridobljeno 7. 8. 2010 s spletne strani: http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/presentation/iwaw_2005_Strodl.pdf

Tibbo, H. R. (2003). On the nature and importance of archiving in the digital age. Advances in Computers, 57, 1–67. DOI: https://doi.org/10.1016/S0065-2458(03)57001-2

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. (2006). Uradni list RS, št. 86.

Web records policy & guidance. (2007). Washington: U.S. Department of Health & Human Services. Pridobljeno 15. 10. 2009 s spletne strani: http://www.dhhs.gov/web/policies/webrecords.html

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). (2006). Uradni list RS, št. 23.

Zupan, G. (2008, 1. oktober). Uporaba interneta v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi osebami, Slovenija, 1. četrtletje 2008. Statistični urad RS. Pridobljeno 6. 6. 2010 s spletne strani: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1912

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Dečman, M. (2013). PROBLEMATIKA DOLGOROČNE HRAMBE SPLETNIH STRANI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14285