TRAJNO OHRANJANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV

Avtorji

  • Tadej Vodopivec

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14287

Ključne besede:

računalniški programi, arhiviranje računalniških programov, trajno ohranjanje digitalnih virov

Povzetek

IZVLEČEK

Podjetje ComTrade ima širok spekter dejavnosti v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah; razvija spletne aplikacije, lokalne programe, sistemsko programsko opremo, gonilnike in programsko opremo, vgrajeno v različne naprave. Podjetje je pridobilo tudi veliko znanja in praktičnih izkušenj o tehnologijah dolgoročne hrambe podatkov v digitalni obliki. Ta širok nabor dejavnosti in znanj daje podjetju dobro osnovo, da lahko problem trajnega ohranjanja digitalnih virov osvetli širše – z vidika trajnega ohranjanja računalniškega programa, ki je z razliko od ohranjanja digitalnega gradiva – podatkov, dokumentov, tudi multimedijskih zapisov v elektronski obliki, mnogo manj raziskano. Posebej pomembno vprašanje je, kako lahko ohranimo funkcionalnosti, značilne za računalniške programe. Prav funkcionalnost, dinamičen odziv na vhode iz okolja, je tista kategorija, v kateri digitalni viri bistveno presegajo klasične. Prispevek odpira vprašanja, ki so pomembna na začetku poti trajnega ohranjanja digitalnih virov, z namenom, da bodo uravnoteženo pokriti vsi pomembni vidiki. V prispevku se bomo vprašali, čemú trajna hramba programov, kdo naj jo zagotovi in za koga. Kdaj je potrebno razmišljati o trajni hrambi programa, kaj ohraniti (izvorno kodo, zaslonske slike, dokumentacijo, družbeni kontekst programa – npr. odzive nanj v medijih, ...), kje in kako? Teoretično je razprava podprta tudi z idejno zasnovo virtualnega muzeja slovenskega elektronskega bančništva.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Tadej Vodopivec
    Tadej Vodopivec je zaposlen v ComTrade d.o.o. Naslov: Litijska 51, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: tadej.vodopivec@comtrade.com

Literatura

Ribeiro, C. in David, G. (2009). Database preservation. Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/database_preservation_ribiero_david.pdf

Bernstein, A. (2008). Database preservation: the international challenge and the Swiss solution. Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/database_preservation.pdf

International workshop on database prevention. (2007). Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://homepages.inf.ed.ac.uk/hmueller/presdb07/program.html

Virtualization. (2010). Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization

Universal Virtual Computer. (2010). Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://en.wikipedia.org/wiki/UVC-based_preservation

Granger, S. (2000). Emulation as a digital preservation strategy. D-lib Magazine, 6 (10). Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/october00/granger/10granger.html DOI: https://doi.org/10.1045/october2000-granger

Internet Archive gets DMCA exemption to help archive vintage software. (2010). Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://www.archive.org/about/dmca.php

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub). (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). (2006). Uradni list RS, št. 30.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodopivec, T. (2013). TRAJNO OHRANJANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14287