HRAMBA DIGITALNEGA GRADIVA V TELEVIZIJSKEM ARHIVU

Avtorji

  • Aleksander Lavrenčič

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14288

Ključne besede:

televizijski arhivi, digitalni arhivi, digitalizacija, strežniški sistemi, RTV Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Digitalizacija bo spremenila televizijske arhive iz dosedanjih odlagališč v aktivne ustvarjalce novega gradiva. Poleg izboljšanih pogojev materialnega varstva bo digitalizacija s ponudbo na spletu omogočila tudi hitrejši in lažji dostop za vse uporabnike. Strežniški sistem »krava« je namenjen novinarskemu delu pri pregledu agencijskih novic. Omogoča hiter dostop do informacij in ogled prispevkov v nizki ločljivosti. Na RTV Slovenija poskušamo v omenjeni sistem vnesti podatke o arhivskem gradivu arhiva Televizije Slovenija. Poleg uporabnikom prijaznega dostopa bo »krava« omogočila uporabo arhivskega gradiva v projektu robotizirane knjižnice.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Aleksander Lavrenčič
    Aleksander Lavrenčič je zaposlen v Oddelku za arhiviranje in dokumentacijo TV Slovenija, RTV Slovenija. Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: aleksander.lavrencic@rtvslo.si

Literatura

Archives in digital broadcasting: the report of the interdisciplinary archive group of the European Broadcasting Union (2003). Geneva: EBU. Pridobljeno 18. 8. 2010 s spletne strani: http://www.ebu.ch/CMSimages/en/IAG_report_ENG_tcm6-41751.pdf

Lavrenčič, A. (2004). Digitalizacija televizijskih arhivov v razvitem svetu in koraki k digitalizaciji arhiva TV Slovenija. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (str. 267–276). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Lavrenčič, A. (2010). »Krava« – strežnik agencijskih novic in prispevkov RTV Slovenija. V S. Tovšak (Ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (str. 433–438). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Vrh, B. (2010). Robotizirani Tračni pomnilniški sistem delovnih arhivov produkcijskih strežniških sistemov in arhiva TV dokumentacije (projektna dokumentacija). Ljubljana: RTV Slovenija.

Žumer, V. (1997). Elementi popisovanja arhivskega gradiva. Arhivi, 20 (1–2), 137–159.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Lavrenčič, A. (2013). HRAMBA DIGITALNEGA GRADIVA V TELEVIZIJSKEM ARHIVU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14288