VPLIV NEKATERIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV OKOLJA NA ŽIVLJENJSKO DOBO OPTIČNIH NOSILCEV PODATKOV

Avtorji

  • Drago Kunej

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14289

Ključne besede:

trajno ohranjanje, digitalni viri, optične plošče, CD, DVD, zaščita in hramba digitalnih medijev, življenjska doba nosilcev

Povzetek

IZVLEČEK

V zadnjih letih je pri trajnem ohranjanju digitalnih zapisov že močno uveljavljen koncept ohranjanja vsebine in ne več nosilca samega. Vendar pa je življenjska doba digitalnih nosilcev zapisa kljub temu pomembna, saj poleg ostalih parametrov v digitalnem sistemu določa čas migracije digitalne vsebine. Na splošno velja, da čistejše, hladnejše, bolj suho in stabilno okolje daljša pričakovano dobo trajanja, ustrezna zaščita posamezne vrste nosilcev pa temelji na razumevanju ranljivosti nosilca ter posledično zagotavljanju optimalnih pogojev hrambe in primernem ravnanju z nosilci. V prispevku so predstavljeni vplivi nekaterih dejavnikov okolja (temperatura, vlaga in svetloba) na življenjsko dobo fizičnih digitalnih nosilcev zapisa, s poudarkom na optičnih nosilcih. Čeprav so danes optične plošče le eden od različnih načinov hranjenja digitalnih podatkov, še vedno ostajajo priljubljen arhivski medij. Potrebno pa je poudariti, da optične plošče niso trajen nosilec zapisa, kakor se pogosto napačno predvideva, ter da na njihovo življenjsko dobo odločilno vplivajo dejavniki okolja. Na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU smo zato izpeljali eksperiment, pri katerem smo analizirali obstojnost digitalnega zapisa na CD-R ploščah, ki so bile izpostavljene svetlobi v vsakdanjih delovnih razmerah. Rezultati so pokazali, da lahko izpostavljanje zapisljivih optičnih plošč svetlobi, še posebej neposredni sončni svetlobi, povzroči popolno uničenje zapisa v nekaj dneh ali tednih, in s tem potrdili pomen skrbnega ravnanja, ustrezne hrambe in rednega testiranja digitalnih nosilcev.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Drago Kunej
    Dr. Drago Kunej je zaposlen na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Naslov: Novi trg 2, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: drago.kunej@zrc-sazu.si

Literatura

A guide to choosing and using digital audio recording media. (1998). London: HHB Communication Ltd.

Adelstein, P. Z. (2009). IPI media storage quick reference (2nd ed.). Rochester: Image Permanence Institute. Pridobljeno 12. 7. 2010 s spletne strani: http://www.imagepermanenceinstitute.org/shtml_sub/MSQR.pdf

AES-11id-2006: AES Information document for preservation of audio recordings - Extended term storage environment for multiple media archives. (2006). New York: Audio Engineering Society.

Bradley, K. (2006). Risks associated with the use of recordable CDs and DVDs as reliable storage media in archival collections - strategies and alternatives. Paris: UNESCO. Pridobljeno 12. 7. 2010 s spletne strani: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147782E.pdf

Bradley, K. (Ur.). (2009). Guidelines on the production and preservation of digital audio objects (2nd ed.). Canberra: International Association of Sound and Audiovisual Archives.

Byers, F. R. (2003). Care and handling of CDs and DVDs: a guide for librarians and archivists. Washington DC: National Institute of Standards and Technology. Pridobljeno 12. 7. 2010 s spletne strani: http://www.itl.nist.gov/iad/894.05/papers/CDandDVDCareandHandlingGuide.pdf DOI: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.500-252

ETZ – Enotne tehnološke zahteve elektronske hrambe v digitalni obliki. (2007). V V. Žumer (Ur.), Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji (str. 176–337). Ljubljana: Arhiv RS.

Fontaine, J. M. (1999). Relevance of the parameters defining the quality of CDs. V G. Boston (Ur.), Techonology and our audio-visual heritage: techmology’s role in preserving the memory of the world (str. 96–108). London: Technical Coordinating Committee.

ISO 18921:2008, Imaging materials - Compact discs (CD-ROM) - Method for estimating the life expectancy based on the effects of temperature and relative humidity. (2008). Geneva: ISO.

ISO 18925:2008, Imaging materials - Optical disc media - Storage practices. (2008). Geneva: ISO.

ISO 18938:2008, Imaging materials - Optical discs - Care and handling practices for extended usage. (2008). Geneva: ISO.

ISO 18927:2008, Imaging materials - Recordable compact disc systems - Method for estimating the life expectancy based on the effects of temperature and relative humidity. (2008). Geneva: ISO.

Kunej, D. (2001). Instability and vulnerability of CD-R carriers to sunlight. V D. Schüller in É. Arató-Borsi (Ur.), Archiving, restoration, and new methods of recording (str. 18–25). New York: Audio Engeneering Society.

Kunej, D. (2004). Vpliv svetlobe na obstojnost CD-R nosilcev. Arhivi, 27 (1), 83–92.

Lemaire, J., Pichon, N. in Fontaine, J. M. (1999). Microspectrophotometric analyses of changes in the organic materials used in optical discs. V G. Boston (Ur.), Techonology and our audio-visual heritage: techmology’s role in preserving the memory of the world (str. 88–95). London: Technical Co-ordinating Committee.

Preservation of archival sound recordings, Version1. (2009). Annapolis: Association for Recorded Sound Collections Technical Committee. Pridobljeno 27. 7. 2010 s spletne strani: http://www.arsc-audio.org/pdf/ARSCTC_preservation.pdf

Schüller, D. (2008). Audio and video carriers: recording principles, storage and handling, maintenance of equipment, format and equipment obsolescence. Amsterdam: European Commission on preservation and Access. Pridobljeno 21. 8. 2008 s spletne strani: http://www.knaw.nl/ecpa/tape/docs/audio_and_video_carriers.pdf

Stapley, P. (2000). CD-R media. Pro Sound News Europe, 15 (4), 79–84.

Trock, J. (2000). Permanence of CD-R media. V M. Aubert in R. Billeaud (Ur.), Image and sound archiving and access (str. 104–112). Paris: JTS.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kunej, D. (2013). VPLIV NEKATERIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV OKOLJA NA ŽIVLJENJSKO DOBO OPTIČNIH NOSILCEV PODATKOV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14289