ANALIZA STANJA IN PERSPEKTIVA DIGITALNE HRAMBE V ARHIVU DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV (ADP)

Avtorji

  • Janez Štebe
  • Irena Vipavc Brvar

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14293

Ključne besede:

družboslovne raziskave, podatki, trajna hramba, OAIS, Arhiv družboslovnih podatkov, Slovenija, CESSDA, e-raziskovanje

Povzetek

IZVLEČEK

Arhivi družboslovnih podatkov delujejo v različnih državah že od šestdesetih let dalje in so eni od pionirjev digitalne hrambe. Slovenski podatkovni arhiv pri svojem delovanju upošteva, prilagaja in dopolnjuje dobre prakse na svojem posebnem področju: to je pridobivanje raziskovalno zanimivih »surovih podatkov«, njihovo arhiviranje in trajno hranjenje ter zagotavljanje dostopa uporabnikom. Kljub dolgi tradiciji se, tako kot na drugih področjih digitalne hrambe, tudi v svetu podatkovnih arhivov v zadnjem času precej pozornosti posveča izpolnjevanju zahtev dolgotrajne hrambe po standardu OAIS in spremljajočim tehnološkim rešitvam, metapodatkovnim standardom, strategijam in politikam ter dobrim praksam. Namen prispevka je predstaviti postopke v ADP, jih primerjati z izbranimi zgledi dobrih rešitev v organizacijah s podobnim poslanstvom, ter na tej podlagi podati predloge izboljšav. Uporabljeni so zgledi iz partnerskih organizacij v okviru združenja podatkovnih arhivov CESSDA, ki so med najnaprednejšimi pri oblikovanju strategij in organizacijskih rešitev na področju digitalne hrambe, zlasti iz ZDA, Velike Britanije in Nizozemske. Sklicevali smo se tudi na zasnovo skupnih vodil zanesljivega delovanja za tip organizacij arhivov raziskovalnih podatkov, ki je nastala v okviru istoimenskega (tj. CESSDA PPP) projekta iz 7. okvirnega programa EU. Rezultati analiz so uporabni za vse tiste, ki iščejo praktične rešitve za podobne probleme.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Janez Štebe
    Dr. Janez Štebe je zaposlen v Arhivu družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: janez.stebe@fdv.uni-lj.si
  • Irena Vipavc Brvar
    Irena Vipavc Brvar je zaposlena v Arhivu družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Literatura

Ball, A. (2010). Review of the state of the art of the digital curation of research data: project report. Bath: University of Bath. Pridobljeno 3. 8. 2010 s spletne strani: http://opus.bath.ac.uk/19022/

Beagrie, N., Chruszcz, J. in Lavoie, B. (2008a). Keeping research data safe (Phase 1). Bristol: JISC. Pridobljeno 28. 8. 2010 s spletne strani: http://www.jisc.ac.uk/publications/publications/keepingresearchdatasafe.aspx

Beagrie, N., Semple, N., Williams, P. in Wright, R. (2008b). Digital preservation policy study. Essex: JISC. Pridobljeno 3. 8. 2010 s spletne strani: http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/preservation/2008digprespolicystudy.aspx

Beagrie, N., Lavoie, B. in Woollard, M. (2010). Keeping research data safe (Phase 2). Bristol: JISC. Pridobljeno 28. 8. 2010 s spletne strani: http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2010/keepingresearchdatasafe2.aspx

Beedham, H., Missen, J., Palmer, M. in Ruusalepp, R. (2005). Assessment of UKDA and TNA compliance with OAIS and METS Standards. Essex: UKDA. Richmond: TNA. Pridobljeno 3. 9. 2010 s spletne strani: http://www.esds.ac.uk/news/publications/oaismets.pdf

Data Seal of Approval guidelines. (2009). [S. l.]: The Data Seal of Approval (DSA). Pridobljeno 4. 8. 2010 s spletne strani: ttp://www.datasealofapproval.org/?q=node/35 DOI: https://doi.org/10.12968/sece.2009.4.1487

Digital preservation: glossary. (2007). Ann Arbor: ICPSR, Institute for Social Research at the University of Michigan. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/curation/preservation/glossary.js

Digital preservation policies and planning at ICPSR. (2009). Ann Arbor: ICPSR, Institute for Social Research at the University of Michigan. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/curation/preservation/policies/

Glossary of terms. (2010) Edinburgh: Digital Curation Centre (DCC). Pridobljeno 19. 8. 2010 s spletne strani: http://www.dcc.ac.uk/digitalcuration/glossary-terms

Green, A., Macdonald, S. in Rice, R. (2009). Policy-making for research data in repositories: a guide. Edinburg: DISC-UK. Pridobljeno 3. 8. 2010 s spletne strani: http://www.disc-uk.org/docs/guide.pdf

Gregory, A., Heus, P. in Ryssevik, J. (2009). Metadata. Berlin: German Council for Social and Economic Data. Working Paper No. 57. Pridobljeno 12. 6. 2010 s spletne strani: http://www.ratswd.de/download/workingpapers2009/57_09.pdf DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1447866

Guttman, M., Overcashier, P. in Whiteman, C. (2004). Reinventing a data archive: process improvement at ICPSR. Pridobljeno 8. 8. 2010 s spletne strani: http://www.slideshare.net/colewh/reinventing-a-data-archive-processimprovement-at-icpsr

Gutmann, M., Evans, B., Mitchell, D. in Schürer, K. (2009). The alliance for data archive technologies: looking towards a common future. Pridobljeno 1. 8. 2010 s spletne strani: http://www.fsd.uta.fi/iassist2009/presentations/F1_Gutmann.pps

ICPSR. (2009). Principles and good practice for preserving data. Washington: International Household Survey Network. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://ihsn.org/home/download.php?file=IHSN-WP003.pdf

Kavčič - Čolić, A. (2004). Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 48 (3), 97–119. Pridobljeno 18. 2. 2011 s spletne strani: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0404/kavcic-colic1.pdf

Kavčič - Čolić, A. (2008). Načrt procesov digitalnega repozitorija za trajno ohranjanje v Narodni in univerzitetni knjižnici. Ljubljana: NUK. Pridobljeno 23. 8. 2010 s spletne strani: http://www.dlib.si/todv/hranjenje/file/pdf/NacrtProcesovRepozitorijaNUK.pdf

Kavčič - Čolić, A. (2010). Trajno ohranjanje digitalnih virov: koncepti in metode. Knjižnica, 54 (1–2), 99–119. Pridobljeno 18. 2. 2010 s spletne strani: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1012/Kavcic-Colic.pdf

Krejci, J. in Cizek, T. (2009). Current training practices and training opportunities for the CESSDA [Report] (v.1.0. ). Essex: CESSDA PPP. Pridobljeno 23. 8. 2010 s spletne strani: http://www.cessda.org/project/

Laaksonen, H., Borg, S. in Štebe, J. (2006). Setting up aquisition policies for a new data archive. IASSIST Quarterly, 30 (1), 5–12. Pridobljeno 3. 9. 2010 s spletne strani: http://www.iassistdata.org/downloads/iqvol301laaksonen_0.pdf DOI: https://doi.org/10.29173/iq604

Lyon, L. (2007). Dealing with data: roles, rights, responsibilities and relationships. Bath: UKOLN. Pridobljeno 3. 9. 2010 s spletne strani: http://www.ukoln.ac.uk/ukoln/staff/e.j.lyon/reports/dealing_with_data_report-final.pdf

McGovern, N. Y. (2007). ICPSR Digital preservation policy framework. Ann Arbor: ICPSR. Pridobljeno 20. 8. 2010 s spletne strani: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/curation/preservation/policies/dpp-framework.jsp

OECD Principles and guidelines for access to research data from public funding. (2007). Pridobljeno 4. 8. 2010 s spletne strani: http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (ReNRRP). (2006). Uradni list RS, št. 3.

Steinhart, G., Dietrich, D. in Green, A. (2009). Establishing trust in a chain of preservation: the TRAC checklist applied to a data staging repository (DataStaR). D-Lib Magazine, 15 (9–10). Pridobljeno 3. 8. 2010 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/september09/steinhart/09steinhart.html DOI: https://doi.org/10.1045/september2009-steinhart

Swan, A. in Brown, S. (2008). The skills, role and career structure of data scientists and curators: an assessment of current practice and future needs. Bristol: JISC. Pridobljeno 20. 8. 2010 s spletne strani: http://www.jisc.ac.uk/publications/publications/dataskillscareersfinalreport.aspx

Tjalsma, H., Gilissen, V., Koning, H. in Roorda, D. (2009). Data preservation in the social sciences: recommendations for a CESSDA research infrastructure. Pridobljeno 3. 9. 2010 s spletne strani: http://www.cessda.org/project/doc/D10.4_Data_Formats.pdf

Trustworthy repositories audit & certification (TRAC). (2007). Chicago: CLR; OCLC, 2007. Pridobljeno 23. 8. 2010 s spletne strani: http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf

UKDA awarded Place of Deposit status from TNA. (2005, 5. april). Pridobljeno 10. 8. 2010 s spletne strani: http://www.data-archive.ac.uk/news-events/news.aspx?id=1377

Vardigan, M. in Whiteman, C. (2007). ICPSR meets OAIS: applying the OAIS reference model to the social science archive context. Archival Science, 7 (1), 73–87. Pridobljeno 8. 9. 2010 s spletne strani: http://www.springerlink.com/content/50746212r6g21326/fulltext.pdf DOI: https://doi.org/10.1007/s10502-006-9037-z

Woollard, M. (2008). UK Data Archive preservation policy, Ver. 3.08. Essex: UK Data Archive. Pridobljeno 3. 2. 2010 s spletne strani: http://www.dataarchive.ac.uk/news/publications/UKDAPreservationPolicy0308.pdf

Woollard, M. (2010). UK Data Archive preservation policy. Essex: UK Data Archive. Pridobljeno 12. 7. 2010 s spletne strani: http://www.data-archive.ac.uk/media/54776/ukda062-dps-preservationpolicy.pdf

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Štebe, J., & Vipavc Brvar, I. (2013). ANALIZA STANJA IN PERSPEKTIVA DIGITALNE HRAMBE V ARHIVU DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV (ADP). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 55(1). https://doi.org/10.55741/knj.55.1.14293