CELOVITOST ČLANKOV IN CITIRANJE V SLOVENSKI WIKIPEDIJI

Avtorji

  • Manca Noč
  • Maja Žumer

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.4.14332

Ključne besede:

slovenska Wikipedija, izbrani članki, analiza citiranja, celovitost člankov

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Namen raziskave je bil preveriti, koliko in kakšne vire citirajo izbrani članki slovenske Wikipedije ter primerjati vzorec izbranih člankov z vzorcem naključnih člankov, oboje z namenom, da bi se dobila okvirna predstava o kvaliteti enih in drugih.
Metodologija: Pregledanih je bilo 122 izbranih člankov slovenske Wikipedije iz let 2009, 2010 in 2011. Analizirani so bili predvsem naslednji vidiki člankov: tema in popolnost članka ter število, jezik in vrsta virov. Vzorec izbranih člankov je bil primerjan z vzorcem 194 naključnih člankov, ki predstavljajo povprečne članke na slovenski Wikipediji.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da je večina izbranih člankov prirejena po angleški Wikipediji, najpogostejše tematike pa so naravoslovje, šport in zgodovina. Izkazalo se je, da večino naključnih člankov predstavljajo škrbine in članki z minimalnim številom referenc, najpogosteje z vojaško, športno ali biografsko tematiko. Na podlagi rezultatov se je potrdilo, da izbrani članki, kljub nekaterim pomanjkljivostim, v primerjavi z naključnimi članki predstavljajo najkvalitetnejše članke slovenske Wikipedije.
Omejitve raziskave: Največja problematika in omejitev raziskave je izjemno slaba kvaliteta naključnih člankov, saj so to večinoma škrbine, za katere je bilo težko najti smiselne parametre, po katerih bi se jih lahko analiziralo.
Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prva tovrstna raziskava slovenske Wikipedije, ki se ukvarja specifično z analizo citiranja v izbranih člankih. Rezultati raziskave urednikom izbranih člankov na slovenski Wikipediji ponujajo dragocene informacije glede njihovega dela ter opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Manca Noč
    Manca Noč, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: manca.noc@ff.uni-lj.si
  • Maja Žumer
    red. prof. dr. Maja Žumer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: maja.zumer@ff.uni-lj.si

Literatura

Dalby, A. (2009). The world and Wikipedia: How we are editing reality. Draycott, Sommerset: Siduri Books.

Eijkman, H. (2010). Academics and Wikipedia Reframing Web 2.0+ as a disruptor of traditional academic power-knowledge arrangements. Campus-Wide Information Systems, 27 (3), 173–185. Pridobljeno 27. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.emeraldinsight.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/journals.htm?issn=1065-0741&volume=27&issue=3&articleid=1865446&PHPSESSID=ai7iu1oech6c855b63gbdippm0 DOI: https://doi.org/10.1108/10650741011054474

Lindsey, D. (2010). Evaluating quality control of Wikipedia's featured articles. First Monday, 15 (4). Pridobljeno 22. junija 2011 s spletne strani: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2721/2482

Poderi, G. (2009). Comparing featured article groups and revision patterns correlations in Wikipedia. First Monday, 14 (5). Pridobljeno 2. julija 2011 s spletne strani: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2365/2182 DOI: https://doi.org/10.5210/fm.v14i5.2365

Royal, C. in Kapila, C. (2008). What’s on Wikipedia, and What’s Not …? Assessing Completeness of Information. Social Science Computer Review, 27 (1), 138–148. Pridobljeno 3. julija 2011 s spletne strani: http://ssc.sagepub.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/content/27/1/138.full.pdf+html DOI: https://doi.org/10.1177/0894439308321890

Wikipedija: Navajanje virov. Pridobljeno 2. julija 2011 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Navajanje_virov

Wikipedija:Opredelitev izbranega članka. Pridobljeno 1. 7. 2011 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Opredelitev_izbranega_%C4%8Dlanka

Wikipedija: Pravila in smernice. Pridobljeno 28. junija 2011 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pravila_in_smernice

Wilkinson, D. in Huberman, B. Cooperation and quality inWikipedia. V WikiSym '07 Proceedings of the 2007 international symposium on Wikis. 157–164. New York: ACM. Pridobljeno 25. junija 2011 s spletne strani: http://www.wikisym.org/ws2007/_publish/Wilkinson_WikiSym2007_WikipediaCooperationQuality.pdf DOI: https://doi.org/10.1145/1296951.1296968

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Noč, M., & Žumer, M. (2013). CELOVITOST ČLANKOV IN CITIRANJE V SLOVENSKI WIKIPEDIJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). https://doi.org/10.55741/knj.56.4.14332

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>