BREDA FILO IN NJEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNIČARSTVA

Avtorji

  • Irena Sapač

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.51.3-4.14360

Ključne besede:

bibliotekarji, Slovenija, Filo Breda, razvoj, knjižničarstvo, librarians, Slovenia, development, librarianship

Povzetek

IZVLEČEK

V članku je prikazan prispevek Brede Filo k razvoju slovenskega knjižničarstva. Raziskovala in objavljala je prispevke s področja knjižničnih sistemov, tipologije knjižnic, organiziranosti knjižnic. Zanimali sta jo knjižnična zakonodaja in standardi. Sprva so jo zanimali vsi tipi knjižnic, posebno splošnoizobraževalne, kasneje pa se je posvečala univerzitetnim knjižnicam, posebno evidenci raziskovalnega dela, informacijskim virom, podatkovnim zbirkam in izobraževanju uporabnikov. Aktivno je sodelovala v Društvu bibliotekarjev Slovenije in bibliotekarskih organizacijah v tujini. Pripravljala je študijske programe na Oddelku za bibliotekarstvo in predavala študentom bibliotekarstva.

<

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Irena Sapač
    Doc. dr. Irena Sapač, bibliotekarska svetovalka, je upokojena ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor. Naslov: Pionirska ul. 5, 2000 Maribor. Naslov elektronske pošte: irena.sapac@email.si

Literatura

Banič, T., Berčič, B., Filo, B. & Veselko, M. (1987). Osnove knjižničarstva. Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

Berčič, B. (1998). Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji od začetka do 1990. Zbornik razprav (str. 7-36). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Gabron-Vuk, C. (1996). Breda Filo – osebna bibliografija za obdobje 1960-1995. Knjižničarske novice 6, (8-9), str. 1-11.

Gabron-Vuk, C. (2003). Breda Filo. 100 let Univerzitetne knjižnica Maribor (str. 261-275). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Filo, B. (1962). Navodila za poslovanje strokovnih knjižnic. Knjižnica 6, (1-2), 77-81.

Filo, B. (1963). Priprave na novi knjižničarski zakon v Angliji. Knjižnica 7, (3-4), 160-165.

Filo, B. (1965). Ljudske knjižnica v Mariborskem okraju. Dialogi 1, (1-2), 59-62.

Filo, B. (1970). Standardi in norme v znanstveni knjižnici. Knjižnica 14, (1-4), 15-31.

Filo, B. (1971). Knjižnični sistem Slovenije. Knjižnica 15, (1-2), 3-36.

Filo, B. (1973). Kako uveljaviti moderen regionalni knjižnični sistem. Knjižnica 17, (1-4), 9-22.

Filo, B. (1974). Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu. Knjižnica 18, (1-2), 58-66.

Filo, B. (1976). Informacijsko delo v knjižnicah glede na analizo informacij, informacijski virov in uporabnikov. Knjižnica 20, (1-4), 16-35.

Filo, B. (1977). Pobude za študentsko knjižnico v Mariboru. Knjižnica 21, (1-4), 131-140.

Filo, B. (1978). Problemi informacijske službe v univerzitetni knjižnici. Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (str. 129-150). Maribor: Založba Obzorja.

Filo, B. (1982). Domoznanska zbirka in domoznanske informacije. Knjižnica 26, (3-4), 171-185.

Filo, B. (1985). Priprave za zajemanje podatkov o raziskovalnem delu Univerze v Mariboru. Knjižnica 29, (1), 66-73.

Filo, B. (1986, 30. januar). Informacijska pismenost. Delo, 28, str. 4-5.

Filo, B. (1986). Navodila za izpolnjevanje obrazcev evidence rezultatov raziskovalnega dela od 1.1.1986 dalje in Tipologija dokumentov. Maribor: Univerza.

Filo, B. (1986). Standardi za univerzne knjižnice leta 1986. Knjižnica 30, (3-4), 63-75.

Filo, B. (1990). Univerzitetna knjižnica Maribor v novi podobi ali splošnoizobraževalna knjižnica in specialni uporabnik. Knjižnica 34, (3), 29-44.

Filo, B. (1991). Knjižnice in pedagoški sistemi. Knjižnica 35, (2-3), 17-30.

Filo, B. (1992). Informacijska politika. Knjižnica 36, (2), 9-27.

Filo, B. (1993). Informacijska pismenost. Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893-1975) (str. 23-37). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Filo, B. & Kert, Z. (1978). Problemi informacij družbenih ved v knjižnicah in NATIS v Sloveniji. Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Hartman, B. (1989). Filo Breda. Enciklopedija Slovenije 3 (str. 111-112). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hartman, B. (1996). Breda Filo. Knjižnica 40, (1), 135-136. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1996.tb04405.x

Hartman, B. (1978). Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor. Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (str. 9-106). Maribor: Založba Obzorja.

Pavlica, H. K. (1994). Bibliografske inštrukcije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Pegan, S. (1993). Neverbalna komunikacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Poročila o delu Študijske knjižnice v Mariboru v letih 1960 do 1969. Maribor: Študijska knjižnica.

Poročila o delu Visokošolske in študijske knjižnice v Mariboru v letih 1970 do 1974. Maribor: Visokošolska in študijska knjižnica.

Poročila o delu Univerzitetne knjižnice Maribor v letih 1975 do 1996. Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Sapač, I. (1996, 21. februar). Breda Filo, Delo, 38, str. 2

Sapač, I. (1996). Bredi Filo v slovo. Knjižničarske novice 6, (3), 1-7.

Sapač, I. (1996). Ob smrti Brede Filo. Univerzitetna revija. 3, (2), 40-41.

Sapač, I. (1996, 19. februar). Prof. Breda Filo. Večer, 52, str. 11.

Strokovni kriteriji in merila za visokošolske knjižnice – predlog. (1989). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Urbanija, J. (1998). Slovenski bibliotekarji in njihov vpliv na družbeni položaj knjižničarjev. Zbornik razprav (str. 61-79). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Vilicer, B. (1993). Public relations v knjižnici. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Žnideršič, M. (1998). Razvoj študija bibliotekarstva v letih 1990-1997. Zbornik razprav str. 37-59). Ljubljana. Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Sapač, I. (2013). BREDA FILO IN NJEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNIČARSTVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(3-4). https://doi.org/10.55741/knj.51.3-4.14360