KONCEPTI NADARJENOSTI: VIDIK ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA

Avtorji

  • Urška Repinc
  • Polona Vilar

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14379

Ključne besede:

nadarjeni učenci, informacijska pismenost, koncepti nadarjenosti, branje, šolski knjižničarji

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek govori o konceptih nadarjenosti in pedagoškem delu z nadarjenimi v različnih delih sveta. Nadarjeni so ena od skupin učencev s posebnimi potrebami. Definicijo nadarjenosti je mnogo, dogovorno pomeni kombinacijo intelektualnih sposobnosti in ustvarjalnosti. Velik pomen pri tem delu ima identifikacija nadarjenih. V večini držav ti postopki danes potekajo. S konkretnimi oblikami dela, ki naj bi sledile identifikaciji nadarjenih, imajo države po svetu različne (bolj ali manj bogate) izkušnje. Dobri rezultati se dosežejo, če se svoje vloge zavedajo vsi pedagoški delavci, med njimi tudi šolski knjižničarji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Urška Repinc
    Urška Repinc, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10,4264 Bohinjska Bistrica, e-pošta: urska.repinc@guest.arnes.si
  • Polona Vilar
    Doc. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2/V, 1000 Ljubljana, e-pošta: polona.vilar@ff.uni-lj.si

Literatura

AASL (2007). Standards for the 21st-century learner. Pridobljeno 5. 9. 2010 s spletne strani. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/standards.cfm.

Alonso, Juan A. (2008). National Policies and Programmes for the Support of the Gifted and Talented. Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost, Ptuj, 2008: Ljubljana: MiB.

Bailey, R., Pearce, G., Winstanley, C., Sutherland, M., Smith, C., Stack, N., Dickenson, M. (2008). A systematic review of interventions aimed at improving the educational achivement of pupils identified as gifted and talented. Institute of Education University of London. Pridobljeno

2010 s spletne strani: http://eppi.ioe.ac.uk/reel/.

Benito, Y, Moro, J., Alonso, J.A. (2009). What is intelligence? The effectiveness of the WISC-IV for

measuring it. Pridobljeno 16. 9. 2010 s spletne strani: http://www.centrohuertadelrey.com/nuevo/imagenes/noticias/WISCIVingles.pdf.

Bezić,T. (ur.)(2006). Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Bruce, Ch. S. (2002). Information literacy as a catalyst for educational change: a background paper. Pridobljeno 6. 9. 2010 s spletne strani: http://scholar.google.si/scholar?q=Bruce+Information+Literacy&hl=sl.

Collick, J. (2010). Preoblikovanje odnosa učenec – učitelj in njihov pomen za IKT v šolah. Mednarodna konferenca Splet izobraževanje in raziskovanja z IKT – SIRIKT 2010 Kranjska gora. Ljubljana: Miška. Pridobljeno 16. 9. 2010 s spletne strani: http://www.google.si/#hl=sl&source=hp&q=Collick%2C+J.+2010.+Preoblikovanje+odnosa+u%C4%8Denec+%E2%80%93+u%C4%8Ditelj+in+njihov+pomen+za+IKT+v+%C5%A1olah&btnG=Iskanje+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq

=&gs_rfai=&fp=d42975b4a9a25efa.

Dresang, E.T., Koh, K. (2009). Radical Change Theory, Youth Information Behavior, and School Libraries. Library Trends, 58, (1), 26-50. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.0.0070

Eurydice. (2006). Specific Eductional Measures to Promote all Forms of Giftedness at School in Europe. Pridobljeno 28. 1. 2011 s spletne strani: http://www.ypepth.gr/docs/gifted_en.pdf.

Eyre, D. (2006). Effective provision for gifted and talented children in Primary Education. Pridobljeno 16. 9. 2010 s spletne strani http://publications.education.gov.uk/.

Farmer, L.S.J., Henri, J. (2008). Information Literacy Assessment in K -12 Settings. Scarecrow Press.

Farmer, L., Stričević, I. (2011). Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines for librarians. IFLA Professional Report No. 125. Pridobljeno 19. 4. 2011 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/hq/publications/professional-report/125.pdf.

Ferbežar, I. (2008). Holistični pristop k nadarjenosti. Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost. Ljubljana: MiB. Str. 62-69.

Ferbežar, I. (2010). Proactive attention to affective characteristics of gifted students. Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented: zbornik: 2. medanrodna znanstvena konferenca 2010. Ljubljana: MiB. Str. 57-67.

Freeman, J. (2002). Out-of-school educational provision for the gifted and talented around the world: A report for the Department of Education and Skills London. Pridobljeno 2. 9. 2010 s spletne strani: http://www.google.si/#hl=sl&source=hp&q=Out-of-school+educational+provision+for+the+gifted+and+talented+around+the+world%3A+A+report+for+the+

Department+of+Education+and+Skills+London.+&btnG=Iskanje+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=Out-of-school+educational+provision+for+the+gifted+and+talented+around+the+world%3A+A+report+for+the+Department+of+Education+and+Skills+London.+&gs_rfai=&fp=a09c5a60bfba747.

Freeman, J. (2004). Teaching the gifted and talented. Education Today. 54, 17-21. Pridobljeno 7. 7. 2011 s spletne strani http://www.joanfreeman.com/pdf/CoT_Teaching_G&T_04.pdf.

Freeman, J. (2005). Permission to be gifted: How Conceptions of Giftedness can change lives in Sternberg, R., Davidson, J. Conceptions of Giftedness (str. 80-97). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511610455.007

Freeman, J. (2011). What the world does for the gifted and talented: Hungarian EU Presdential Conference On Talent Support. Pridobljeno 7. 7. 2011 s spletne strani http://www.conference2011.talentday.eu/sites/all/files/images/tartalomkepek/honlapra%20Prof%20JFreeman%20

paper%20for%20Budapest%208%20April%2011_3.pdf.

Freeman, J., Raffan, J., Warwick, I. (2010). World-wide Provision to Develop Gifts and Talents. Pridobljeno 7. 7. 2011 s spletne strani http://www.cfbt.com/evidenceforeducation/

pdf/5542_G&T_FINAL(Web).pdf.

Gojkov, G. (2008). Methodological Problems in Research on Giftedness (str. 42-51). Mednarodna znanstvena konferenca. Ptuj, 2008.Holistični pogled na nadarjenost. Ljubljana: MiB.

Goodhew, G. (2009). Meeting the needs of Gifted and Talented Students. London ; New York: Network Continuum.

Pfeifer, S. (ur.) (2008). Handbook of Giftedness in Children. 2008. Tallahssee: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8

Hoogeven, L., Hell. J.G., Verhoeven, L. (2005). Teacher Attitudes Toward Academic Acceleration and Accelerated Students in the Netherlands. Journal for the Education of the Gifted. 29 (1) 30-59. DOI: https://doi.org/10.1177/016235320502900103

Južnič, P. (2006). Specialne in visokošolske knjižnice – nujnost povezovanja na področju informacijskega opismenjevanja (str. 41-65). Informacijska pismenost med teorijo in prakso vloga visokošolskih in specialnih knjižnic. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Pridobljeno 15. 9. 2010 s spletne strani: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/biblio/primoz/SPEC/R05_juznic(FF).doc.

Južnič, P. (2004). Šolske knjižnice v primerjalni perspektivi. Šolska knjižnica. 14 (2), 69-76.

Kaufman, S. B., Sternberg, R. J. (2008). Conceptions of Giftedness. Pfeifer, S. Handbook of Giftedness in Children (str. 71-91). Tallahssee: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_5

Keen, K. (1992). Competence: what is it and how can it be developed? Instructional design: implementation issues (str. 111–122). Brussels: IBM Internetional Education Center. Pridobljeno 12. 5. 2011 s spletne strani: http://chrs.rutgers.edu/pub_documents/Paula_7.pdf.

Keverski, L. 2008. Perspective of Proceeding Development Gifted Students in Macedonia (str. 58-61). Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost (2008; Ptuj). Ljubljana: MiB.

Kirschner, P.A. (2001). Using integrated electronic environments for collaborative teaching/learning. Learning and Instruction, 2, 1-9. Pridobljeno 5. 9. 2010 s spletne strani: http://igiturarchive.library.uu.nl/fss/2006-1123-200637/UUindex.html. DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-4752(00)00021-9

Koch, M. (2001). Information literacy: where do we go from here? Technos Quarterly for Education and Technology, 10 (1). Pridobljeno s spletne strani: http://www.umwestern.edu/Academics/library/conference/Koch.pdf.

Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. (1999). Nacionalni kurikularni svet. Področna kurikularna komisija za osnovno šolo. Delovna skupina za pripravo koncepta dela z nadarjenimi učenci. Pridobljeno 17. 2. 2010 s spletne strani: http://www.zrss.si/pdf/SSD_nadarjeni%20koncept.pdf.

Luke, A. (2000). Critical Literacy in Australia. Pridobljeno 16. 9. 2010 s spletne strani http://scholar.google.si/scholar?q=Chritical+Literacy+in+Australia&hl=sl&btnG=Iskanje.

Mardis, M. A. (2009). Introduction: A Gentle Manifesto on the Relevance and Obscurity of School Libraries in LIS Research. Library trend,. 58 (1), 1- 8. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.0.0073

Marquardt, L. (2010). Leopards on the Move: School Libraries in Europe. Pridobljeno 10. 5. 2011 s

spletne strani http://www.iasl-online.org/pubs/slw/july2010.htm.

Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost (2008). Ljubljana: MiB.

Montiel-Overall, P. (2005). Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians. School

Library Media Research, 8. Pridobljeno 11. 5. 2011 s spletne strani: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmrcontents/volume82005/theory.cfm.

Mönks, F. J. (2010). Meeting the learning needs of individuals with high potential. Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih: zbornik: 2. mednarodna znanstvena konferenca (str. 16-24). Ljubljana: MiB.

Mönks, F.J. (2008). Begabung und hochbegagung – zum aktuelen stand der Begabungsforschung und begabten – forderung. Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost (2008; Ptuj) (str. 6-19). Ljubljana MiB.

Mönks, F.J., Pflüger, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective.

Nijmegen: Raboud University Nijmegen. Pridobljeno 20. 9. 2010 s spletne strani http://www.bmbf.de/pubRD/gifted_education_21_eu_countries.pdf.

Mooij, Tom. (2008). Education and self-regulation of learning for gifted pupils: systemic design and development. Research Papers in Education, 23 (1-19) Pridobljeno 16. 3. 2010 s spletne strani http://www.informaworld.com. DOI: https://doi.org/10.1080/02671520701692551

Moore, P. (2005). An Analysis of Information Literacy Education Worldwide. Pridobljeno 16. 7. 2010 s spletne strani http://scholar.google.si/scholar?q=Latvia%2C+gifted%2C+school+libraries&hl=sl.

Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being: What does the empirical literature say? Roeper Review, http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~c DOI: https://doi.org/10.1080/02783199909553991

ontent=t792156624~tab=issueslist~branches=22 - v2222 (1) 10–17. Pridobljeno 10. 4. 2011 s spletne strani: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a918747496.

Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica. 46 (4), 7-24.

Novljan, S. (2008). Pogled na bibliopedagoško dejavnost. Šolska knjižnica, 18 (1-2), 4-9.

Oberg, D. (2001). Perspectives on Information Literacy. School Libraries Worldwide. 7 (1), 1-4. DOI: https://doi.org/10.29173/slw6769

Oberg, D. (2004). Promoting Information Literacies: A Focus on Inquiry. Pridobljeno 18. 7. 2010 s spletne strani: http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/088e-Oberg.pdf.

Oberg, D. (2009). Libraries in Schools: Essential Contexts for Studying Organizational Change and Culture. Library trends. 58 (1), 9-25. Pridobljeno 18. 5. 2010 s spletne strani: http://muse.jhu.edu/journals/library_trends/v058/58.1.oberg.pdf. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.0.0072

Peterson, J. S., Sidney, M. M. (2008). Counseling the Gifted. Pfeifer, S. (ur.) Handbook of Giftedness in Children. (223-245). Tallahssee: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_12

Phillipson, S. N., Sun, R. (2009). Modeling mathematical Actiotopes: The potential role of CLARION. Talent Development & Excellence. 1 (1), 27–43. Pridobljeno 11. 5. 2011 s spletne strani: http://www.iratde.org/issues/1-2009/tde_issue_1-2009_04_phillipson_and_sun.pdf.

PISA 2006. Bolj avtonomne šole, uspešnejši učenci. Pridobljeno 5. 7. 2011 s spletne strani http://www.razgledi.net/2007/12/05/pisa-2006-bolj-avtonomne-sole-uspesnejsi-ucenci/.

Recommandation 1248 (1994)1 on education for gifted children. Council of Europe. Pridobljeno 28. 1. 2011 s spletne strani: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta94/erec1248.htm.

Reis, S. M., Renzulli, J. S. (2003). Developing High Potentials for Innovation in Young People Through the Schoolwide Enrichment Model. The Handbook on Innovation. Amsterdam [etc.] : Pergamon : Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-008044198-6/50023-1

Reis, S. M., Hebert, T. P. (2008). Gender and Giftedness. Pfeifer, S. (ur.) Handbook of Giftedness in Children (str. 271-292). Tallahasse: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_14

Renzulli, J. S. (1999). What is this thing called giftedness, and how do we develop it? A twenty-five year perspective. Journal for the Education of the Gifted. 23 (1), 3-54. DOI: https://doi.org/10.1177/016235329902300102

Repinc, U. (2007). Raziskovalno delo na Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Šolska knjižnica. 17 (2), 95-99.

Repinc, U., Južnič, P. (2010). School librarian and gifted pupils. Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih: zbornik: 2. mednarodna znanstvena konferena (str. 318-327). Ljubljana: MiB.

Reščič Rihar, T., Urbanija, J. (1999). Biblioterapija. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo.

Robinson. A., Clinkenbeard, P. R. (2008). History of Giftedness. Pfeifer, S. (ur.) Handbook of Giftedness in Children. Tallahssee: Springer.

Rosner, W. (2008). National policies and programmes for the support of the gifted and talanted. Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost (str. 20-31). Ljubljana: MiB.

Siegle, D. (2004). The Merging of Literacy and Technology in the 21st Century: A Bonus for Gifted Education. Technology. Gifted Child Today. 27 (2), 32-35. Pridobljeno 3.9.2010 s spletne strani DOI: https://doi.org/10.4219/gct-2004-129

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ682660&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ682660.

Slivar, B. (2011). Poklicni stres pri učiteljih. Vzgoja in izobraževanje. 17 (4). 8-18.

Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented: zbornik: 2. medanrodna znanstvena konferenca 2010. (2010). Ljubljana: MiB.

Steinbuch, M. (ur.) (2004). Učenje z informacijskimi viri. Informacijsko opismenjevanje: priročnik za delo z informacijskimi viri. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost).

Sternberg, R. J., Davidson, J. E. (2005). Conceptions of giftedness. Pridobljeno 10. 4. 2011 s spletne strani: http://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=K-KBooxRCQ0C&oi=fnd&pg=PA187&dq=gifted,+Netherlands&ots=aJ6mV6N84S&sig=2VwLJnO795vc84zQwanKwqR3oOI#v=onepage&q=gifted%2C%20Netherlands&f=false. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511610455

Strmčnik, F. (1998). Pedagoški vidik spodbujanja nadarjenih učencev. Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo (str. 11-31). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (Modeli poučevanja in učenja. Šolsko svetovalno delo).

Težak, O. (2010). Research project: institute for development of giftedness. Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented: zbornik: 2. mednarodna znanstvena konferenca 2010 (str. 328-333). Ljubljana: MiB.

Tirri, H. (2004). Networked – the new Science of Collaborative Giftednes ECHA 2004. Pridobljeno 5. 5. 2011 s spletne strani http://www.cs.helsinki.fi/u/tirri/echa04.pdf.

Tirri, K. (2008). Gifted Students as Citizens for the Future. Pridobljeno 5. 5. 2011 s spletne strani

http://hkage.org.hk/en/events/080714%20APCG/01-%20Keynotes%20&%20Invited%20Addresses/1.8%20Tirri_Gifted%20Students%20as%20Citizens%20for%20the%20Future.pdf.

Urbanija, J. (2007). Subjektivna etična odgovornost pri zagotavljanju informacij. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 6 (str. 343-349). Pridobljeno 6. 5. 2010 s spletne strani: http://www.pokarh-mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2007/Urbanija.pdf.

Van Tassel-Baska, J., Stambaugh, T. (2008). Curriculum and Instructional Considerations in Programs for the Gifted. Steven, I. (ur.) Handbook of Giftedness in Children. (str. 347-365). Tallahssee: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_18

Vilar, P. (2010). Informacijska in medijska pismenost. Šolska knjižnica. 20 (1), 38-46.

Vilar, P. (2007). Internet kot informacijski vir. Šolska knjižnica. 17 (1), 2-11.

Virkus, S. (2003). Information literacy in Europe: a literature review. Information Research, 8, (4).

Pridobljeno 5. 9. 2010 s spletne strani http://informationr.net/ir/8-/paper159.html?referer=

www.clickfind.com.au.

Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy.

Zabukovec, V., Resman, M., Furlan, M. (2007). Bibliosvetovanje (biblioterapija) v šoli. Didactica Slovenica: pedagoška obzorja. 22 (3-4), 63-77.

Žagar, D. (2006). Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli: zakaj tako. Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi (str. 10-20). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (Modeli delovanja. Spodbudno vzgojno-učno okolje).

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Repinc, U., & Vilar, P. (2013). KONCEPTI NADARJENOSTI: VIDIK ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14379

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>