ENOTNI NASLOV V TEORIJI IN V SLOVENSKO-HRVAŠKI KATALOGIZACIJSKI PRAKSI

Avtorji

  • Marija Petek

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14380

Ključne besede:

katalogizacija, enotni naslov, RDA, COBISS, CROLIST

Povzetek

IZVLEČEK

Namen:  Prispevek opisuje pomen in razvoj enotnega naslova, s pomočjo katerega se uresničuje zbirna funkcija knjižničnega kataloga. Predstavljeni so tudi rezultati raziskave o uporabi enotnega naslova v dveh vzajemnih katalogih, in sicer v slovenskem COBISS-u in hrvaškem CROLIST-u.      
Metodologija/pristop:   Obravnavana so teoretična izhodišča za enotni naslov, ki jih prvič srečamo že v Panizzijevem pravilniku; nato pariška načela, na katerih temelji naš katalogizacijski pravilnik  Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK); nova mednarodna katalogizacijska načela, ki vključujejo model  Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) in za normativne podatke Functional Requirements for Authority Data (FRAD) ter na koncu tudi nov mednarodni katalogizacijski pravilnik Resource Description and Access (RDA). Ker smo želeli ugotoviti, kako dosledno se uporablja enotni naslov v COBISS-u in CROLIST-u glede na določila skupnega pravilnika PPIAK in glede na zahteve formata COMARC in UNIMARC, smo preverjali prisotnost polj 300 in 500 v bibliografskih zapisih za prevode.   
Rezultati:  Rezultati so pokazali, da uporaba enotnega naslova v COBISS-u in CROLIST-u ni dosledna, saj polji 300 in 500 pogosto nista vneseni. Enotnemu naslovu bi morali v spletnih katalogih nameniti več pozornosti, ker je učinkovito sredstvo za izvrševanje zbirne funkcije.    
Omejitve raziskave:  Raziskava je omejena na zapise za prevode del osebnih avtorjevin prevode anonimnih del; dela korporativnih avtorjev niso vključena.   
Izvirnost/uporabnost raziskave:  Opis razvoja enotnega naslova od začetkov do danes, prva raziskava o enotnem naslovu v COBISS-u.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Marija Petek
    Doc. dr. Marija Petek, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: marija.petek@ff.uni-lj.si

Literatura

Abecedni imenski katalog. (1947). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Abecedni imenski katalog. (1967). Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Anglo-American Cataloging Rules. (1998). Ottawa: Canadian Library Association; London: Library Association; Washington: American Library Association.

Dimec, Z. (2002). Slovenska katalogizacijska praksa in

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ): Primerjalna analiza. Knjižnica, 46 (3), 35-59.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. (2009). Pridobljeno 13. 1. 2012 s spletne strani http://nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Izjava o mednarodnih katalogizacijskih nacelih.pdf.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Lehnus, D. J. (1972). A comparison of Panizzi s 91 rules and the AACR of 1967 (Occasional Papers: University of Illinois Graduate School of Library Science, No. 105) Pridobljeno 29. 4. 2011 s spletne strani http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/3872/gslisoccasionalpv00000i00105.pdf;jsessionid=01B6FF0FAA338B7993015001CE75A238?sequence=1.

Načela sprejeta na Mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktober 1961. (1961).

Knjižnica, 5 (1-4), 110-117.

Oliver, C. (2010). Introducing RDA: A guide to the basics. London: Facet.

Osborn, A. (1941). Crisis in cataloging. The Library Quarterly, 11 (4), 393-411. DOI: https://doi.org/10.1086/615055

Petek, M. (2001). Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu. Knjižnica, 45 (1-2), 71-80.

PREKAT: Priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

RDA: Resource Description & Access. (2011). Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Association; London: CILIP.

Tratar, P. in Jakše Ujčič, M. (2005). Enotni naslov: Primerjava pravil o oblikovanju enotnega naslova v različnih katalogizacijskih pravilnikih. Knjižnica, 49 (4), 99-111.

Vellucci, S. L. (1990). Uniform titles as linking devices. Cataloguing & Classification Quaterly, 12 (1), 35-62. DOI: https://doi.org/10.1300/J104v12n01_03

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographic unit. Libri, 9, 79-104. DOI: https://doi.org/10.1515/libr.1959.9.1-4.79

Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2: Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1998). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Razlage strokovnih izrazov in stvarni kazali. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Weihs, J. in Howarth, L. C. (2008). Uniform titles from AACR to RDA. Cataloguing & Classification Quaterly, 46 (4), 362-384. DOI: https://doi.org/10.1080/01639370802322853

Willer, M., Šauperl, A., Petek, M. in Tomić, M. (2011). Jedinstveni stvarni naslov: Zašto nam je potreban više neko ikad?. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 54, 1-2, 93-119.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Petek, M. (2013). ENOTNI NASLOV V TEORIJI IN V SLOVENSKO-HRVAŠKI KATALOGIZACIJSKI PRAKSI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14380

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>