PRIMERJAVA IZBRANIH FUNKCIJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV SCOPUS IN WEB OF SCIENCE

Avtorji

 • Tomaž Bartol
 • Doris Dekleva-Smrekar
 • Miro Pušnik
 • Tilen Mandelj
 • Matjaž Žaucer
 • Stojan Pečlin
 • Polona Vilar
 • Primož Južnič

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14381

Ključne besede:

podatkovne zbirke, ovrednotenje, iskalne značilnosti, iskalni vmesniki, citiranje

Povzetek

IZVLEČEK

Nabava pomembnejših informacijskih virov v Sloveniji poteka prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Web of Science (WoS) je dostopen že dalj časa. Scopus je testno dostopen zadnje leto. Primerjava obeh sistemov se osredotoča predvsem na funkcionalne značilnosti. Pregledane in medsebojno primerjane so glavne funkcije, na voljo v drugi polovici leta 2011. Podrobneje so ocenjene splošne funkcije, npr. način tvorjenja iskalne sintakse in raba iskalnih (Boolovih) operatorjev. Izpostavljene so značilnosti pri osnovnem iskanju, ki deluje po izbirnem načinu ter ukaznem iskanju, ki deluje po načelu iskanja z rabo iskalnih predpon za polja. Pregledana so načela razvrščanja pridobljenih zapisov, omejitev (ang. limits) in možnosti analitike pridobljenih zapisov. Novi vmesnik WoS ohranja prejšnjo razporeditev funkcij in dodaja nekatere nove možnosti. Krnilnik je možno izklopiti. Iskanje referenc je enostavno, vendar pa se možnosti iskanja osredotočajo predvsem na podatke o avtorjih, kjer se zdi normativna kontrola nekoliko šibka, zato je pri številnih avtorjih težko pridobiti enotne (ang. unique) skupine oziroma sete. Scopus ponuja možnost kompleksnega iskanja po zelo visokem številu iskalnih polj, tudi po vseh bibliografskih poljih hkrati in po naslovih citiranih referenc. Scopus avtorje bolje grupira v enolične skupine, čeprav je istega avtorja še zmeraj moč najti v različnih avtorskih setih. Krnilnika pri Scopusu ni možno izklopiti. Pregled literature in analiza funkcionalnosti kažejo na upravičenost rabe obeh zbirk, saj kombinirana raba omogoča, da se pridobijo optimalne informacije zaradi nekoliko drugačnega poudarka pri obeh sistemih. Ker sta sistema dokaj kompleksna, se za učinkovito iskanje informacij od uporabnikov pričakuje višja raven informacijskih znanj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

 • Tomaž Bartol
  izr. prof. dr. Tomaž Bartol, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, e-pošta: tomaz.bartol@bf.uni-lj.si
 • Doris Dekleva-Smrekar
  Doris Dekleva-Smrekar, Centralna tehniška knjižnica Univerze (CTK) v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, e-pošta: doris.dekleva@ctk.uni-lj.si
 • Miro Pušnik
  Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze (CTK) v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, e-pošta: miro.pusnik@ctk.uni-lj.si
 • Tilen Mandelj
  Tilen Mandelj, Centralna tehniška knjižnica Univerze (CTK) v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, e-pošta: tilen.mandelj@ctk.uni-lj.si
 • Matjaž Žaucer
  dr. Matjaž Žaucer, Centralna tehniška knjižnica Univerze (CTK) v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, e-pošta: matjaz.zaucer@gmail.com
 • Stojan Pečlin
  mag. Stojan Pečlin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, e-pošta: Stojan.Peclin@arrs.si
 • Polona Vilar
  doc. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: polona.vilar@ff.uni-lj.si
 • Primož Južnič
  izr. prof. dr. Primož Južnič, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

Literatura

Bakkalbasi, N., Bauer, K., Glover, J. in Wang, L., (2006). Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of science. Biomedical Digital Libraries, 3(7). Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: http://www.bio-diglib.com/content/pdf/1742-5581-3-7.pdf. DOI: https://doi.org/10.1186/1742-5581-3-7

Bar-Ilan, J. (2010). Citations to the “Introduction to informetrics” indexed by WOS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 82(3), 495-506. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-010-0185-9

Bar-Ilan, J., Levene, M in Lin, A. (2007). Some measures for comparing citation databases. Journal of Informetrics 1 (1) 26-34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joi.2006.08.001

Bartol, T., Hocevar, M. (2005). The capital cities in the ten new European Union countries in selected bibliographic databases. Scientometrics, 65 (2), 173-187. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-005-0266-3

Baykouchevaa, S. (2010). Selecting a Database for Drug Literature Retrieval: A Comparison of MEDLINE, Scopus, and Web of science. Science & Technology Libraries, 29(4), 276-288. DOI: https://doi.org/10.1080/0194262X.2010.522946

Bosman, J., Van Mourik, I., Rasch, M., Sieverts, E. and Verhoeff, H. (2006). Scopus reviewed and compared. Pridobljeno 8. 9. 2011 s spletne strani: http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2006-1220-200432/Scopus%20doorgelicht%20&%20vergeleken%20-%20translated.pdf.

Burnham, J.F. (2006). Scopus database: a review. Biomedical Digital Libraries, 3(1). Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: http://www.bio-diglib.com/content/3/1/1. DOI: https://doi.org/10.1186/1742-5581-3-1

Char, D.C.P. in Ajiferuke, I. (2011). The Usefulness of Related Functions in Web of science and Scopus. Evidence Based Library and Information Practice, 6 (1), 41-54. DOI: https://doi.org/10.18438/B8V03N

Fingerman, S. (2005). Scopus: profusion and confusion. Online, 29 (2), 36-38.

Gavel, Y, Iselid, L. (2008). Web of Science and Scopus: a journal title overlap study. Online Information Review, 32 (1), 8-21. DOI: https://doi.org/10.1108/14684520810865958

Google history – Company (2011). Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: http://www.google. com/about/corporate/company/history.html.

Health, Life, Physical and Social Sciences in SciVerse Scopus. (2010). Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: ttp://www.info.sciverse.com/UserFiles/2508.SciVerse.Scopus%20Health_Life_Physical%28LR%29.pdf.

Huh, S. (2011). Citation Analysis of The Korean Journal of Internal Medicine from KoMCI, Web of science, and Scopus. Korean Jurnal of Intern Medicine, 26 (1), 1-7. DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2011.26.1.1

Jacso, P. (2005). As we may search - Comparison of major features of the Web of Science, Scopus, and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases. Current Science, 89 (9), 1537-1547.

Jacso, P. (2010). Pragmatic issues in calculating and comparing the quantity and quality of research through rating and ranking of researchers based on peer reviews and bibliometric indicators from Web of science, Scopus and Google Scholar Science, Scopus and Google DOI: https://doi.org/10.1108/14684521011099432

Scholar. Online Information Review, 34 (6), 972-982.

Jaćimović, J., Petrović, R., Živković, S. (2010). A citation analysis of Serbian Dental Journal using Web of Science, Scopus and Google Scholar. Stomatološki glasnik Srbije, 57 (4), 201-211. DOI: https://doi.org/10.2298/SGS1004201J

Juznic, P., Peclin, S., Zaucer, M., Mandelj, T., Pusnik, M., Demsar, F. (2010). Scientometric indicators: peer-review, bibliometric methods and conflict of interests. Scientometrics, 85 (2), 429-441. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-010-0230-8

Laguardia, C. (2005). E-Views and Reviews: Scopus vs Web of science. Library Journal.com. Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: http://www.libraryjournal.com/article/CA491154.

html%22 (pridobljeno: maj, 2008).

Li, J., Burnham, J., Lemley, T. in Britton R. (2010). Citation Analysis: Comparison of Web of science, Scopus, SciFinder, and Google Scholar. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 7 (3), 196-217. DOI: https://doi.org/10.1080/15424065.2010.505518

Mandelj, T., Pušnik, M., Južnič, P. (2010). Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v sloveniji za leto 2010. Knjižnica, 54 (3), 35-52.

McVeigh., M.E. (2009). Citation Indexes and the Web of Science. In Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition. Taylor and Francis: New York, Published online: 09 Dec 2009; 1027-1037. DOI: https://doi.org/10.1081/E-ELIS3-120044569

Meho, L.I. in Rogers, Y. (2008) Citation counting, citation ranking, and h-index of humancomputer interaction researchers: A comparison of Scopus and Web of science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (11), 1711-1726. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20874

Norris, M. in Oppenheim, C. (2007), Comparing alternatives to the Web of science for coverage of the social sciences literature. Journal of Informetrics, 1 (2), 161-169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joi.2006.12.001

SciVerse Scopus Facts & Figures. (2010). Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: http://www.info.sciverse.com/UserFiles/2508.SciVerse.Scopus_Facts_Figures%28LR%29.pdf.

Šember, M., Utrobičić, A., in Petrak, J. (2010). Croatian Medical Journal Citation Score in Web of science, Scopus, and Google Scholar. Croatian Medical Journal, 51 (2), 99–103. DOI: https://doi.org/10.3325/cmj.2010.51.99

Vilar, P. in Žumer, M. (2008). Kako uporabniki različnih strok zaznavajo uporabniško prijaznost vmesnikov sistemov za poizvedovanje. Knjižnica, 52 (2–3), 71–93.

Web of Science factsheet. (2011). Pridobljeno 12. 8. 2011 s spletne strani: http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/Web_of_Science_factsheet.pdf.

Prenosi

Objavljeno

10.09.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Bartol, T., Dekleva-Smrekar, D., Pušnik, M., Mandelj, T., Žaucer, M., Pečlin, S., Vilar, P., & Južnič, P. (2013). PRIMERJAVA IZBRANIH FUNKCIJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV SCOPUS IN WEB OF SCIENCE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14381

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>