Zasnova družabne igre o lažnih novicah

Poznavalec lažnih novic

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.6

Ključne besede:

lažne novice, lažna informacija, mladostniki, kritična pismenost, družabna igra

Povzetek

Lažne informacije so že stoletja del našega življenja, vendar so šele ob vstopu v digitalno zaznamovan svet začele terjati več naše pozornosti. Z vedno večjim dosegom informacij in vedno manjšo kakovostjo nadzora nad njimi so na udaru mladostniki, ki jim primanjkuje veščin prepoznavanja kredibilnosti informacij. V prispevku je izpostavljena medsebojna povezava med lažnimi novicami in najstniki, ter poudarjena vloga učiteljev in šolskih knjižničarjev pri razvijanju njihove kritične pismenosti. Čeprav je težnja po opismenjevanju večinoma že uspešno integrirana v kurikulum, pa je treba način podajanja znanja za največjo učinkovitost  predrugačiti in ga nadgraditi s primeri iz vsakdanjega življenja. V nadaljevanju kot primer tovrstne prakse predstavljamo zasnovo družabne igre o lažnih novicah, ki sistematično razdela za mlade najbolj ogrožajoča področja ter jim na zabaven način posreduje praktična znanja za uspešno in varno informacijsko udejstvovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agostiniani, R., Barni, S., Bozzola, E., Caruso, C., Corsello, G., Di Mauro, A., Di Stefano, A. V., Russo, R., Scarpato, E., Spina, G. in Staiano, A. (2022). The use of social media in children and adolescents: scoping review on the potential risks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(16), 9960. https://doi.org/10.3390/ijerph19169960

Cooke, N. A. (2017). Posttruth, truthiness, and alternative facts: Information behavior and critical information consumption for a new age. Library Quarterly, 87(3), 211–221. https://doi.org/10.1086/692298

Corujo, L. in Revez, J. (2021). Librarians against fake news: a systematic literature review of library practices (Jan. 2018–Sept. 2020). The Journal of Academic Librarianship, 47(2), 102304. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102304

Danovitch, J., Tong, Y., Wang, F. in Wang, W. (2023). Children's trust in image-based online information obtained on their own or relayed by an adult. Computers in Human Behavior, 141(107622). https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107622

Deokar, A. V., Gupta, A., Kauten, C., Qin, X. in Zhang, C. (2019). Detecting fake news for reducing misinformation risks using analytics approaches. European Journal of Operational Research, 279(3), 1036–1052. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.06.022

De Paor, S. in Heravi, B. (2020). Information literacy and fake news: how the field of librarianship can help combat the epidemic of fake news. The Journal of Academic Librarianship, 46(5), 102218. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102218

Farmer, L. (2019). News literacy and fake news curriculum: school librarian perceptions of pedagogical practices. Open Information Science, 3(1), 222–234. https://doi.org/10.1515/opis-2019-0016

Hill, V. (2014). Digital citizenship through game design in Minecraft. New Library World, 11(7/8), 369–382. https://doi.org/10.1108/NLW-09-2014-0112

Johnston, N. (2020). Living in the world of fake news: high school students' evaluation of information from social media sites. Journal of the Australian Library and Information Association, 69(4), 430–450. https://doi.org/10.1080/24750158.2020.1821146

Maftei, A., Holman, A. C. in Merlici, I. A. (2022). Using fake news as means of cyber-bullying: the link with compulsive internet use and online moral disengagement. Computers in Human Behavior, 127(107032). https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107032

Martzoukou, K. (2020). “Maddie is online”: an educational video cartoon series on digital literacy and resilience for children. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 15(1), 64–82. https://doi.org/10.1108/JRIT-06-2020-0031

National Literacy Trust. (2018). Fake news and critical literacy: the final report of the Commission on fake news and the Teaching of critical literacy in schools. https://cdn.literacytrust.org.uk/media/documents/Fake_news_and_critical_literacy_-_final_report.pdf

Sullivan, M. (2019). Why librarians can’t fight fake news. Journal of Librarianship and Information Science, 51(4), 1146–1156. https://doi.org/10.1177/ 0961000618764258

Prenosi

Objavljeno

29.12.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Arih, N. (2023). Zasnova družabne igre o lažnih novicah: Poznavalec lažnih novic. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(3-4), 139-153. https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.6