Uporaba lokatorja Cobiss+ v šolski knjižnici

z digitalnim lokatorjem do bolj samostojnih in zadovoljnih uporabnikov knjižnice

Avtorji

  • Gordana Banjanin II. gimnazija Maribor

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.3

Ključne besede:

orientacija v knjižnici, lokator knjig, digitalna tehnologija, šolski knjižničarji

Povzetek

Namen: V članku predstavljamo uporabo pomožne tehnologije za večjo učinkovitost storitev knjižnice. S pomočjo izvedene raziskave predstavljamo prve izkušnje knjižničarjev in njihovih uporabnikov pri uvajanju orodja lokator v sistemu Cobiss+. Zastavili smo si naslednja vprašanja: S kakšnim namenom so se knjižnice odločile za uporabo lokatorja? Ali se je v knjižnicah z lokatorjem spremenil način iskanja gradiva? Kakšni so odzivi uporabnikov na možnost iskanja z lokatorjem? Kakšni so odzivi knjižničarjev na aplikacijo Cobiss lokator v celoti?

 

Metodologija/pristop: Uporabili smo metodo ankete in v spletni anketi posredovali 12 vprašanj, od tega 8 zaprtega tipa, na naslove 38 knjižnic različnih vrst, ki so v 6 mesecih po objavi lokatorja vsaj odprle delovno okolje za izdelavo orodja. Končni odziv je bil iz 11 knjižnic.

 

Rezultati: Raziskava je pokazala veliko prednosti lokatorja Cobiss za uporabnike, ki lahko veliko hitreje najdejo gradivo na polici tudi v manj znanem knjižničnem okolju, je preprost za uporabo v različnih vrstah in velikostih knjižnic, daje večjo samostojnost uporabnikom, kadar jo potrebujejo. Knjižničarjem prihrani čas za strokovno delo in pomaga pri ureditvi knjižnične zbirke. Prav tako so bile izpostavljene pomanjkljivosti pri izdelavi, ki je zahtevnejša pri večjih knjižnicah, neprimeren je za najmlajše uporabnike ter pri posameznikih, ki imajo težavo z orientacijo v prostoru. Z redno uporabo postane nepogrešljivo in enotno orodje za vse vrste knjižnic.

 

Omejitve raziskave: Prekratek čas in majhno število knjižnic, ki so že začele uporabljati lokator, da bi dobili bolj specifične rezultate.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Seznaniti najširši krog knjižničarjev s prvimi ugotovitvami konkretnih prednosti in trenutnih pomanjkljivosti lokatorja knjig in s tem spodbuditi uporabo v čim več knjižnicah za večje zadovoljstvo uporabnikov in knjižničarjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Seznam virov

AASL. (7. februar 2022). AASL standards framework. Dostopno 11. marca 2023, https://standards.aasl.org/wp-content/uploads/2018/08/180206-AASL-framework-for-learners-2.pdf

ACRL. (21. november 2012). Presidential committee on information literacy. Final report. Dostopno 14. marca 2023, https://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential

Britannica. (22. februar 2018). Library classification. https://www.britannica.com/science/library-classification

Budimir, G. (2001). Lokator gradiva v knjižnicah. COBISS.SI - bralci. https://www.cobiss.si/oz/HTML/CO_letnik_6_final/220/index.html

Collazo, L. (17. julij 2022). The library genrefication project. Mrs. Readerpants. Dostopno 23. junija 2023, shttps://www.readerpants.net/2011/09/genrefication-project.html

LaGarde, J. (November 2013). Five more conversations[about school libraries] that I don’t want to have anymore. [pdf]. Collected magazine. ISSN 1179-8548. 11, 5-6. Dostopno 14. marca 2023, http://www.slanza.org.nz/uploads/9/7/5/5/9755821/collected_november_2013.pdf

Locating books on the shelf. (20. julij 2022). University of Manchester Library. https://www.library.manchester.ac.uk/resources/books-and-resources/borrowing/locating-books-on-the-shelf/

Mestna knjižnica Kranj. (n.d.). Mkk.si. Dostopno 14. marca 2023, shttps://www.mkk.si/asset/iEMQg4ynD9NYdiS6i

Rochester public library. (2022). Library news and announcements. [pdf] 8(2) https://www.rplmn.org/Home/Components/News/News/8549/3804

Steinbuch, M., & et al. (2008). Knjižnično informacijsko znanje. Ljubljana; Zavod RS za šolstvo.

Sušec, Z., & Žumer, F. (2005). Knjižnična informacijska znanja: Program osnovnošolskega izobraževanja: Cilji in vsebine. Ministrstvo za šolstvo in šport.

Tacer Slana, J., & Žuran Putora, T. (22. december 2022). Lokator gradiva v COBISS+. [spletni dnevnik]. Dostopno 11. februarja 2023, https://blog.cobiss.si/2022/12/22/lokator-gradiva-v-cobiss/.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Banjanin, G. (2023). Uporaba lokatorja Cobiss+ v šolski knjižnici: z digitalnim lokatorjem do bolj samostojnih in zadovoljnih uporabnikov knjižnice. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(3-4), 69-86. https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.3