Vključevanje izobraževanja o industrijski intelektualni lastnini v kurikule tehniških študijev

nekaj primerov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.7%20

Ključne besede:

izobraževanje, intelektualna lastnina, tehniški študiji

Povzetek

Prispevek prikazuje nekatere vidike in primere ravnanja z intelektualno lastnino (IL) na univerzah ali raziskovalnih inštitutih glede vidikov promoviranja in zaščite inovativnih rezultatov ali produktov. Prvi primer je oris strategije za implementacijo univerzitetne politike na področju IL. Drugi primer je evropski projekt IPEDU in njegove implikacije za permanentno izobraževanje knjižničarjev. Pri projektu gre za izvirno iniciativo z etičnimi implikacijami glede upoštevanja IL. Prispevek se osredotoča na glavni rezultat projekta, podiplomski predmet s petimi moduli, usmerjen na knjižničarje in sveže diplomante, da bi izboljšali svoje znanje na področju IL in industrijske IL. Prikazana sta struktura predmeta in glavni moduli. Predmet je nepogrešljiv za knjižničarje in študente na nepravnih področjih, saj je razumevanje široke palete relevantnih informacij in praktičnih implikacij glede IL nujno v današnjem svetu, kjer so službe in kariere odvisne od informacij. Ker je predmet pravkar akreditiran, potrebuje evalvacijo, ker še ni bilo povratnih informacij od slušateljev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

IPEDU project, https://www.ipeduproject.eu/, accessed 19 October 2023.

Objavljeno

29.12.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Repanovici, A., Manolis Koukourakis, Barsan, I. M., & Savescu, D. (2023). Vključevanje izobraževanja o industrijski intelektualni lastnini v kurikule tehniških študijev: nekaj primerov. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(3-4), 155-172. https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.7