Slovenske knjižnice v Argentini

Avtorji

  • Polona Majdič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Polona Vilar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.68.1.2

Ključne besede:

knjižnice, Slovenci, Argentina, izseljenstvo, izseljenska društva

Povzetek

Namen: Predstaviti zgodovino slovenskih knjižnic v Argentini: orisati delovanje in or­ganizacijo knjižnic (ali imajo katalog, kako poteka izposoja, kakšen je odpiralni čas ipd.), značilnosti uporabnikov, izposoje in obiska knjižnic, mnenje o potrebnih spre­membah v njihovi knjižnici, ter predstaviti pomen knjižnic za slovensko skupnost ne­koč in danes.

Metodologija/pristop: Pregled literature in terensko delo. Z respondenti iz 18 sloven­skih knjižnic v Argentini smo izvedli polstrukturirane intervjuje, nato pa podatke ana­lizirali z metodo analize vsebine.

Rezultati: Slovenci v Argentini se združujejo v društvih, ki večinoma imajo knjižnice, prav tako imajo knjižnico krovna organizacija Slovencev v Argentini Zedinjena Slove­nija ter lektorata slovenščine v Buenos Airesu in Cordobi (skupaj 18 knjižnic). Največ knjižnic je v Buenos Airesu, so pa tudi v Mendozi, Barilochah, Rosariu, Cordobi in Parani. Večina knjižničark je prostovoljk brez bibliotekarske izobrazbe. Gradivo do­bivajo na različne načine iz Slovenije, kot darove in z dediščinami. Večina knjižnic nima kataloga, ne vodi evidence izposoje, odpiralni čas je navadno v času dogodkov v društvu. Prireditve organizirajo redko ali sploh ne. Edina storitev je izposoja, predvsem otrokom, učiteljicam slovenskih šol in starejšim članom. Le knjižnica v Barilochah je vključena v sistem COBISS. Najbolj vitalne so knjižnice društev tretjega vala emigra­cije, večinoma so nastale v prvem desetletju po drugi svetovni vojni. Pomembne so za ohranjanje slovenske kulture in jezika, imajo pa tudi zgodovinsko, arhivsko in simbol­no vrednost za skupnost.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Prva raziskava slovenskih knjižnic v Argentini. Poleg predstavitve zgodovine in stanja knjižnic nakazuje tudi nekaj smernic za nadaljnji razvoj slovenskih izseljenskih knjižnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahčin, M. in Mizerit, T. (ur.). (2002). 50 let Slovenske vasi. Društvo Slovenska vas.

Avguštin, S. A. in Čop, J. (ur.). (2008). Slovensko planinstvo po svetu: konferenca slovenskih planincev iz sveta in Slovenije. Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa.

Jevnikar, M. (1996). Slovenski domovi v Južni Ameriki. Dve domovini, 7, 97–112.

Majdič, P. (2023). Slovenske knjižnice v Argentini. [Magistrsko delo]. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pestro društveno življenje (1999). Svobodna Slovenija, 52(3). https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-LVUKKDOX/7c5a1cd8-ee67-42b5-a28b-7422ffead889/PDF

Slomškova šola (2021). Zaključek slovenskih šol v Argentini. Svobodna Slovenija, 80(16), 1–4. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JL0OGI0M/6ef0dc8d-18d5-4744-96f5-ea43a8e7c52a/PDF

Švent, R. (2007). Vloga in pomen izseljenskih knjižnic. Knjižnica, 51(1), 141–154.

Truden Leber, R. (ur). (2002). Zbornik šole dr. Gregorija Rožmana. Slovenska osnovna šola dr. Gregorija Rožmana.

Učakar, U. (2021). Knjižnica pod krošnjami. Svobodna Slovenija, 80(15), 3. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JYUTZ8F0/81315160-853f-4266-93f8-c5d910bb2b37/PDF

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. (2022). Slovenci v Južni Ameriki. https://www.gov.si/teme/slovenci-v-juzni-ameriki/

Prenosi

Objavljeno

28.05.2024

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Majdič, P., & Vilar, P. (2024). Slovenske knjižnice v Argentini. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 68(1), 13-42. https://doi.org/10.55741/knj.68.1.2

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>