Bibliotekarji proti Plečniku

Prizadevanja bibliotekarjev za ustrezne knjižnične prostore v Plečnikovi palači na Turjaški ulici 1930–1944

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić samostojna raziskovalka

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.68.1.5

Ključne besede:

knjižnične stavbe, Narodna in univerzitetna knjižnica, Jože Plečnik

Povzetek

Namen: Članek predstavlja vlogo bibliotekarjev pri gradnji prve namensko grajene samostojno stoječe knjižnične stavbe v Sloveniji. Bibliotekarji so izdelali smernice za gradnjo objekta, aktivno sodelovali pri načrtovanju in opozarjali na nefunkcionalne rešitve. V Plečnikovi stavbi, ki je bila grajena za univerzitetno knjižnico Univerze v Ljubljani, danes domuje njena naslednica Narodna in univerzitetna knjižnica.

Metodologija/pristop: Članek temelji na arhivskem gradivu, ki dokumentira gradnjo univerzitetne knjižnice in je shranjeno v arhivu in v Rokopisni zbirki Narodne in uni­verzitetne knjižnice ter v Zgodovinskem arhivu in muzeju Univerze v Ljubljani. Obrav­nava obdobje od leta 1930 do leta 1944.

Rezultati: Arhivsko gradivo kaže, da so bibliotekarji poznali sodobne arhitekturne trende pri gradnji knjižničnih stavb, vendar njihova prizadevanja za funkcionalne rešitve niso bila upoštevana. Plečnikov načrt so kritizirali predvsem zaradi širokih hodnikov in stopnišč, neustrezne osvetlitve Velike čitalnice, predolgih transportnih poti za gradivo in slabe varnosti skladišč, do katerih je mogoč dostop s stopnišč, ki so odprta za uporabnike. Na podobne pomanjkljivosti zgradbe so opozarjali tudi neka­teri arhitekti.

Omejitve raziskave: Konzultirano arhivsko gradivo je omejeno na Narodno in univerzi­tetno knjižnico ter na Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Debeljak, T. (1936). Univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Slovenec, 64(234), 9.

Dopis J. Šlebingerja rektorju univerze. (1941, 20. februar), ZAMU, IV-206, 66.

Glonar, J. (1912). O rabi javnih znanstvenih knjižnic. Dijaški almanah za leto 1912/ 1913. Ljubljana, 1912.

Glonar, J. (1933). »Univerzitetna biblioteka« v Ljubljani. Sodobnost, 1 (9), 397-401; (10), 458-462; (11), 495-500.

Glonar, J. (1939). Naloge slovenske vseučiliške knjižnice. Obzorja, 2 (9), 376-322.

Gregorič, J. (1939). Nove ljubljanske stavbe. Kronika slovenskih mest, 6 (1), 11-12; (2), 29-31; (3), 45-47; (4), 53-59.

Pirjevec, A. (1936). Bibliotečni zakon. Sodobnost, 4, 227, 280, 381.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Mohorjeva družba.

Pivec-Stele, M. (1932). Naše knjižnice: poskus statistike. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 13 (1-4), 71-92.

Plečnik, J, in Stele, F. (1933). Projekt univerzitetne biblioteke ljubljanske. Blasnika nasl.

Plečnik, J. (1932). Načrti za Univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Dom in svet, 45 (5-6), Priloga 6a -7b.

Plečnikovo sporočilo J. Glonarju. (1926, na dan Sv. Miklavža), Arhiv NUK, Ms 1377, Korespondenca J. Plečnik, Mapa 6.

Plečnikovo sporočilo J. Glonarju. (1941, 25. januar), Arhiv NUK, Ms 1377, Korespondenca J. Plečnik, Mapa 6.

Poročilo o razporeditvi prostorov v univerzitetni knjižnici. (1941, 19. maj), ZAMU, IV-206, 66.

Pregled želja, ki naj bi se upoštevale pri gradnji univerzitetne knjižnice, Arhiv NUK, Ms 1915.

Prelovšek, D. (2022). Narodna in univerzitetna knjižnica. Založba ZRC SAZU.

Promemoria pred selitvijo v novo stavbo. (1941, 20. marec), ZAMU, IV-206, 66.

Provizorično poročilo glede »minimalnih« potreb za nastanitev knjižnice« v bodoči zgradbi vseučiliške knjižnice. (1937, 5. marec), Arhiv NUK, Ms 1915.

Rus, J. (1929). Neprilike najstarejšega kulturnega zavoda v Sloveniji. Jutro, 10 (47), 11.

Salvisberg, O. R. (1935). Universitätsbibliothek in Ljubljana (Laibach). Gutachten über die Neubauprojekte. Arhiv NUK, Ms 1915, Narodna in univerzitetna knjižnica, Mapa 8.

Slavič, M. (1936). Zgodovinski pregled dela za ustanovitev vseučiliške knjižnice v Ljubljani. Arhiv NUK, Ms 1915.

Smernice za gradnjo univerzitetne knjižnice v Ljubljani. (1930), Arhiv NUK, Ms 1915.

Spremembe v I. nadstropju. (1937, 8. maj), Arhiv NUK, Ms 1915.

Vurnik, I. (1934). Vseučiliška knjižnica ljubljanska. I. Vurnik.

Wiesthaler, F. (1908). Naše novo šolsko poslopje. V: Izvestje c. kr. II. državne gimnazije v Ljubljani o šolskem letu 1907/1908 (51-64). C. kr. druga državna gimnazija.

Zapisnik o 4. redni seji Univerzitetnega knjižničnega odbora. (1944, 14. april), Arhiv NUK, Nepopisani fond Univerzitetne biblioteke, Mapa 8.

Zapisnik o 4. redni seji Univerzitetnega knjižničnega odbora. (1944, 14. april), ANUK, Nepopisani fond Univerzitetne biblioteke, Mapa 8.

Žmavc, I. (1924). Hospodárné řízení osvětové činnosti vědeckých knihoven. Masarykova akademie Práce.

Prenosi

Objavljeno

28.05.2024

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2024). Bibliotekarji proti Plečniku: Prizadevanja bibliotekarjev za ustrezne knjižnične prostore v Plečnikovi palači na Turjaški ulici 1930–1944. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 68(1), 79-93. https://doi.org/10.55741/knj.68.1.5

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>