In Memoriam: Jože Kokole (8. 7. 1937–8. 8. 2023)

Avtorji

  • Melita Ambrožič
  • Ivan Kanič

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.68.1.8

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bahor, S. (2005). Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice. Knjižnica, 49(4), 7–28. https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14121

Bahor, S. (2006). Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice: vzpo-stavljanje sistema referalne dejavnosti v Jugoslaviji (1974–1981). Knjižnica, 50(4), 7–31. https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14163

Čuk, I. (2023). Jože Kokole (1937 – 2023). Šport: revija za teoretična in praktična vpraša-nja športa, 71(3-4), 94.

Hočevar, M. (2007). Mag. Jože Kokole: osebna bibliografija. Knjižnica, 51(1), 175–191. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-B3INTO5Z

Kanič, I. (7. 7. 2017). Jože Kokole – osemdesetletnik. Bibliotekarska terminologija. http://terminologija.blogspot.com/2017/07/joze-kokole-osemdesetletnik.html

Kanič, I. (2023). In memoriam: Jože Kokole. Knjižničarske novice. https://knjiznicarske¬-novice.si/in-memoriam-joze-kokole/

Kern, J. (2007). Boris Gregorka (1906–2001): diplomsko delo. [J. Kern]. https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22049180KernJure.pdf

Kokole, J. (1997). Tri desetletja, tri obdobja v društvu in stroki. V M. Ambrožič (ur.), 50 let društvene dejavnosti: zbornik (str. 84–93). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Kokole, J. (2023). Znanilci bibliotekarske stroke: mag. Jože Kokole. [Video]. https://youtu.be/SWw8iJJvwIM?si=JLBTxS1XzoEq1XJn

Majcen, N. in Oberman Žnidarčič, M. (2020). Značilnosti razvoja in delovanja Central¬ne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (1949–1991): uvajanje informacijske tehno¬logije in vpetost v mednarodno okolje. Knjižnica, 64(3-4), 123–147. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-Z8A2SYCI

Munda, J. (1970). Jože Kokole: Bibliografija doktorskih disertacij Univerze in drugih vi-sokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920-1968. Knjižnica, 14(1-4), 166–187.

'1. jugoslovanski seminar o uporabi računalnikov v knjižnicah : Maribor, 8.-9. februar 1973 : zbornik referatov (1973). Partizanska knjiga.

Prenosi

Objavljeno

28.05.2024

Številka

Rubrika

IN MEMORIAM

Kako citirati

Ambrožič, M., & Kanič, I. (2024). In Memoriam: Jože Kokole (8. 7. 1937–8. 8. 2023). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 68(1), 131-137. https://doi.org/10.55741/knj.68.1.8

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>