[1]
Kunc, B. and Švab, K. 2023. Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 67, 1-2 (Jul. 2023), 15–38. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2.