[1]
Biscan, F. in Krpan, K. 2023. Razvijanje kritičnega mišljenja pri otrocih in biblioterapija v knjižnici: Pristop na podlagi tradicionalnih zgodb. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 67, 1-2 (jul. 2023), 121–135. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.7.