[1]
Švab, K. 2020. Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 64, 3-4 (dec. 2020), 9–28. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13757.