[1]
Kerec Prekoršek, B. and Stavbar, V. 2020. Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 64, 1-2 (Sep. 2020), 29–46. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13764.