[1]
Resman, S. et al. 2019. Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 63, 1-2 (Oct. 2019). DOI:https://doi.org/10.55741/knj.63.1-2.13793.