[1]
Švab, K. 2018. Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 62, 3 (Sep. 2018). DOI:https://doi.org/10.55741/knj.62.3.13803.