[1]
Šalamon, A. and Vilar, P. 2018. Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 62, 3 (Oct. 2018). DOI:https://doi.org/10.55741/knj.62.3.13806.