[1]
Zubac, A. 2017. Informacijska praksa z vidika povezanih dimenzij s spletom 3.0 v osnovni šoli. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 61, 3 (Oct. 2017). DOI:https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13837.