[1]
Ambrožič, M. 2014. UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL). Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 44, 4 (Apr. 2014). DOI:https://doi.org/10.55741/knj.44.4.13957.