[1]
Ambrožič, M. 2014. KNJIŽNICE, KNJIŽNIČARJI IN KNJIŽNIČNI SISTEM AMERIŠKE DRŽAVE ILLINOIS. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 45, 3 (Apr. 2014). DOI:https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13973.