[1]
Vilar, P. 2023. Uvodnik odgovorne urednice. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 67, 1-2 (jul. 2023), 9–11. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.1.