[1]
Ulčnik, A. and Cafuta, V. 2023. Nabavna politika priporočenega učnega gradiva v Centralni medicinski knjižnici v študijskih letih 2017/2018 in 2022/2023. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 67, 3-4 (Dec. 2023), 9–33. DOI:https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.1.