[1]
Žaberl, M. 2023. Osebna bibliografija dr. Alojza Cindriča za obdobje 1981–2023. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. 67, 3-4 (Dec. 2023), 181–199.