(1)
Kunc, B.; Švab, K. Čezmejno Sodelovanje Obmejnih splošnih knjižnic Za Slovenske manjšine. knj 2023, 67, 15-38.