(1)
Kunc, B.; Švab, K. Čezmejno Sodelovanje Obmejnih splošnih knjižnic Za Slovenske manjšine. knj 2023, 67 (1-2), 15-38. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2.