(1)
Švab, K. Razlogi Za Neuporabo Storitev splošnih knjižnic: Pilotna študija Med starši predšolskih Otrok. knj 2020, 64, 9–28.