(1)
Ambrožič, M. Ančka Korže-Strajnar (1925–2017). knj 2017, 61 (4). https://doi.org/10.55741/knj.61.4.13826.