(1)
Vilar, P.; Dimec, J. KRNJENJE KOT OSNOVA NEKATERIH NEKONVENCIONALNIH METOD POIZVEDOVANJA. knj 2014, 44.