(1)
Ambrožič, M. KNJIŽNICE, KNJIŽNIČARJI IN KNJIŽNIČNI SISTEM AMERIŠKE DRŽAVE ILLINOIS. knj 2014, 45 (3). https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13973.